Pošta - Web - Nápověda - Jak na to

Z More
Přejít na: navigace, hledání
Nápověda webového rozhraní pošty: Nápověda

 Nová zpráva  Adresář  Složky  Možnosti  Hledat  Nápověda  Sdílené složky  Kalendář

https://mail.more.cz

 Začínáme  Jak na to  Často kladené otázky  O webovém rozhraní pošty  Novinky  Zprávy  Požadavky


Obsah

Manipulace s jednotlivými zprávami

Jak napsat novou zprávu

 1. klepněte na položku hlavního menu Nová zpráva
 2. vyplňte příjemce zprávy (můžete použít předm sestavený adresář kontaktů)
 3. napište předmět zprávy (shrnutí)
 4. napište text zprávy
 5. podepište se (můžete použít automatické podpisy)
 6. odešlete zprávu

Jak přečíst doručenou zprávu

 1. zvolte vhodnou složku
 2. v seznamu zpráv vyhledejte požadovanou zprávu
 3. klepnutím na předmět zprávy zprávu otevřete
 4. zprávu si přečtěte
 5. přečtenou zprávu můžete odstranit, předat dál nebo na ni odpovědět
 6. pokud se zprávou nehodláte nic provést, můžete se vrátit do seznamu nebo si přečíst v pořadí předhozí nebo další zprávu

Jak odpovědět na zprávu

 1. otevřete zprávu, pokud ji ještě nemáte otevřenou
 2. pokud chcete odpovědět jen odesílateli, klepněte na Odpovědět, pokud chcete odpovědět všem, i příjemcům původní zprávy, klepněte na Odpovědět všem (obojí vpravo nahoře)
 3. pole Komu formuláře nové zprávy se automaticky vyplní odesílatelem původní zprávy
 4. pole Kopie se v případě, že odpovídáte všem, vyplní adresami získanými z polí Komu a Kopie původní zprávy
 5. pole Předmět se vyplní textem Re: doplněným o původní text předmětu
 6. do těla zprávy se vloží původní text s citací, odsazením a podpisem podle nastavení
 7. doplňte text své odpovědi
 8. klepnutím na Odeslat zprávu odešlete

Jak předat zprávu dál

 1. otevřete zprávu, pokud ji ještě nemáte otevřenou
 2. klepněte na Předat dál
 3. pole Předmět formuláře nové zprávy se vyplní textem [Fwd: původní předmět]
 4. do těla zprávy se vloží původní text ohranižený vodorovnými čarami a s podpisem podle nastavení
 5. vyplňte příjemce do pole Komu (nebo i Kopie či Skrytá kopie)
 6. přiložte svůj text ke zprávě
 7. klepnutím na Odeslat zprávu odešlete
 8. při častém předávání zpráv konkrétnímu uživateli zvažte použití sdílených složek
 9. zprávu můžete beze změn hlaviček také přeposlat jako přílohu (např. oznámení o chybě předávané správci k další analýze)

Jak přeposlat zprávu jako přílohu

 1. otevřete zprávu, pokud ji ještě nemáte otevřenou
 2. klepněte na Přeposlat jako přílohu
 3. otevře se prázdný formulář nové zprávy s přílohou původního dopis
 4. dále pokračujte jako u nové zprávy druhým bodem
 5. můžete také přeposlat několik zpráv najednou rovnou ze seznamu

Jak odstranit zprávu

 1. otevřete zprávu, pokud ji ještě nemáte otevřenou
 2. klepněte na Odstranit
 3. můžete také odstranit několik zpráv najednou rovnou ze seznamu

Manipulace s přílohami

Jak zobrazit přílohy

 1. otevřete zprávu s přílohou, pokud ji ještě nemáte otevřenou
 2. v dolní části je uveden seznam příloh (název, velikost, typ)
 3. pokud je příloha přímo zobrazitelná (obrázek, přeposlaná zpráva apod.), můžete klepnout na Zobrazit
 4. ve všech případech můžete klepnout na stáhnout (příloha se uloží na lokální počítač)
 5. klepnutím na název přílohy provedete výchozí operaci (stažení či zobrazení)

Jak přidat přílohu ke zprávě

 1. zahajte kompozici zprávy - novou zprávu, odpověď nebo předání dál
 2. pokud předáváte zprávu, která již obsahovala přílohu, nebo přeposíláte zprávu jako přílohu, v kompozici zprávy již příloha pobsažena je
 3. další přílohu přidáte uvedením jména souboru (např. průvodcem Procházet...) a stiskem tlačítka Přiložit, jeden soubor po druhém
 4. po každém stisku Přiložit vyčkejte na překreslení obsahu okna, u větších souborů v závislosti na rychlosti Vašeho připojení může trvat odeslání kopie souboru na server i delší dobu
 5. příloha bude doručena až se zprávou po stisku tlačítka Odeslat

Jak odstranit přílohu ze zprávy

 1. odstranit přílohu z doručené zprávy není možné, pokud potřebujete zprávu zachovat, ovšem bez (některých) příloh, předejte si ji sami sobě a při předání nepotřebné přílohy odstraňte podle následujícího návodu; pozor, při předání zprávy odstraníte původní hlavičky zprávy, dbejte tedy zvýšenou pozornost např. při odpovídání na takto zmodifikovanou zprávu, abyste neodpovídali sami sobě
 2. zahajte kompozici zprávy požadovaným způsobem a případně přiložte přílohy
 3. v seznamu příloh připravených k doručení (již jsou na serveru) vyberte a označte ty, které si nepřejete do zprávy přikládat
 4. klepněte na Odstranit vybrané přiložené soubory

Manipulace s adresářem

Jak přidat kontakt do adresáře

 1. klepněte na položku hlavního menu Adresář
 2. v části Přidat do Osobní adresář vyplňte unikátní přezdívku, adresu, jméno a příjmení a případně další informace
 3. stiskněte Přidat adresu
 4. adresu také můžete přidat automaticky z pole Od nebo z libovolného adresního pole doručené zprávy, ale také při odesílání zprávy

Jak přidat odesílatele do adresáře

 1. pokud odesílatele doručené zprávy nemáte v adresáři, po otevření zprávy se v záhlaví objeví mezi možnostmi také Přidat do adresáře
 2. klepnutím na Přidat do adresáře otevřete formulář pro přidání kontaktu do adresáře s předvyplněnými údaji
 3. přezdívka se odvodí od textu před znakem @ alektronické adresy
 4. jméno a příjmení se vyplní, pokud odesílatel uvedl formát "Jméno Příjmení" <elektronická@adresa> (jak to např. dělá MoreMail, pokud vyplníte příslušné údaje)
 5. navržené údaje případně upravte a potvrďte tlačítkem Přidat adresu

Jak přidat kontakt z doručené zprávy do adresáře

 1. otevřete zprávu, pokud ji ještě nemáte otevřenou
 2. klepnutím na tlačítko Vzít Adresu pod zprávou otevřete formulář pro přidání kontaktu do adresáře s předvyplněnými údaji
 3. místo obvyklého pole pro zadání emailové adresy je uveden seznam adres nalezených v hlavičkách otevřené zprávy
 4. vyberte adresu, kterou chcete přidat, vyplňte ostatní údaje a stiskněte tlačítko Přidat adresu
 5. pokud chcete přidat další adresy, celý postup opakujte

Jak přidat příjemce do adresáře

 1. nastavte volbu Potvrzení příjemců na Ano a zvolte Upravené okno s funkcí adresáře, pokud jste tak již neučinili
 2. napište a odešlete zprávu obvyklým způsobem
 3. v panelu potvrzení odeslání zprávy vyberte a označte adresy příjemců, které si přejete hromadně vložit do adresáře a stiskněte tlačítko Přidat do adresáře
 4. ve formuláři vyplňte chybějící údaje, případně pozměňte ty navržené
 5. klepnutím na tlačítko Přidat řádně vyplněné kontakty uložíte

Jak poslat novou zprávu kontaktu z adresáře

 1. klepněte na položku hlavního menu Adresář
 2. vyhledejte adresu příjemce a klepněte na ni
 3. ve formuláři nové zprávy bude vyplněno pole Komu touto adresou
 4. dále pokračujte jako obvykle

Jak přidat příjemce z adresáře do rezepsané zprávy

 1. v rozepsané zprávě klepněte na tlačítko Adresář
 2. v otevřeném okně vyberte kontakty, jejichž adresy se mají vložit do polí Komu, Kopie a Skrytá kopie
 3. okno adresáře zavřete příslušným tlačítkem
 4. podobu adresáře ovlivňuje volba Formát zobrazení adresáře
 5. pokud si zapnete Automatické doplňování, můžete adresy z adresáře vkládat typováním části adresy přímo v adresních polích

Jak přidat příjemce z webové stránky do rezepsané zprávy

 1. na webové stránce s emailovou adresou zkopírujte adresu do schránky
  • pokud je uvedena jako odkaz (dá se na ní klepnout), klepněte pravým tlačítkem a zvolte Kopírovat zástupce (jiné prohlížeče než MS Internet Explorer moho mít jinou metodu pro zkopírování odkazu)
  • pokud se na adresu nedá klepnout, označte jí myší a proveďte operaci kopírování vybraného textu do schránky (zpravidla Ctrl+C)
 2. v rozepsané zprávě přemístěte kurzor do pole Komu, Kopie nebo Skrytá kopie (např. klepněte myší do editačního pole)
 3. proveďte operaci vložení ze schránky (zpravidla Ctrl+V)

Manipulace s poštovními složkami

Jak otevřít složku

 1. v bočním panelu vyhledejte požadovanou složku ve stromové struktuře
 2. pokud je složka ukrytá uvnitř nadřízené zavřené složky, rozbalte ji klepnutím na symbol "+" před názvem nadřízené složky
 3. pokud složka přesto chybí, ověřte na stránce Složky, zda ji odebíráte, případně ji k odběru přihlašte
 4. jakmile v bočním panelú složku najdete, klepnutím na její název ji v hlavním panelu otevřete

Jak otevřít složku z otevřené zprávy

 1. pokud si čtete zprávu, můžete se vrátit do seznamu zpráv, ke kterému náleží
 2. klepněte na Seznam zpráv vlevo nahoře na stránce otevřené zprávy

Jak přesunout zprávy do jiné složky

 1. otevřete složku, pokud ji ještě nemáte otevřenou
 2. vyberte a označte zprávy, které hodláte přesunout do jiné složky (pokud nemáte jak zprávy označit, přidejte si do seznamu zobrazovaných položek Zaškrtávací pole v Možnosti - Pořadí v seznamu)
 3. v rozbalovacím seznamu "Přesunout vybrané položky do" nad zprávami zvolte složku, do které chcete zprávy přesunout
 4. klepněte na tlačítko Přesunout vedle rozbalovacího seznamu
 5. v aktuální složce zůstanou kopie zpráv do vysypání označeny jako odstraněné

Jak zkopírovat zprávy do jiné složky

 1. postupujte jako při přesouvání zpráv
 2. zprávy, které chcete zachovat v původní složce, obnovte

Jak odstranit zprávy ze složky

 1. otevřete složku, pokud ji ještě nemáte otevřenou
 2. vyberte a označte zprávy, které hodláte odstranit (pokud nemáte jak zprávy označit, přidejte si do seznamu zobrazovaných položek Zaškrtávací pole v Možnosti - Pořadí v seznamu)
 3. klepněte na tlačítko Odstranit vpravo nahoře
 4. vybrané zprávy se označí jako odstraněné (budou zobrazeny světlejší barvou textu a označeny symbolem "D")
 5. odstraněné zprávy můžete obnovit nebo vysypat

Jak obnovit smazané zprávy ve složce

 1. otevřete složku, pokud ji ještě nemáte otevřenou
 2. vyberte a označte odstraněné zprávy (světlejší text a značka "D"), které hodláte obnovit (pokud nemáte jak zprávy označit, přidejte si do seznamu zobrazovaných položek Zaškrtávací pole v Možnosti - Pořadí v seznamu)
 3. klepněte na tlačítko Obnovit vpravo nahoře
 4. u vybraných zpráv se zruší příznak odstraněných zpráv (takže už nebudou ze složky vysypány)

Jak vysypat odstraněné zprávy ze složky

 1. otevřete složku, pokud ji ještě nemáte otevřenou
 2. klepněte na tlačítko Vysypat uprostřed nahoře
 3. zprávy dříve označené jako odstraněné (světlejší text a značka "D") budou ze serveru natrvalo odstraněny
 4. není třeba před stiskem tlačítka označovat zprávy, vysypou se všechny, které byly dříve určeny k vysypání (např. kopie zpráv po přesunu do jiné složky, po odstranění jednotlivé zprávy nebo skupiny zpráv nebo po označení zprávy za SPAM

Jak zprávy ve složce označit za nevyžádané

 1. otevřete složku, pokud ji ještě nemáte otevřenou
 2. vyberte a označte nevyžádané zprávy, které hodláte označit (pokud nemáte jak zprávy označit, přidejte si do seznamu zobrazovaných položek Zaškrtávací pole v Možnosti - Pořadí v seznamu)
 3. klepněte na tlačítko SPAM vlevo nahoře
 4. v aktuální složce zůstanou kopie zpráv do vysypání označeny jako odstraněné
 5. označené zprávy se přesunou do složky SPAM, kde setrvají do příštího zpracování samoučícím se automatem
 6. složka se automaticky vysype, takže si případně předem obnovte ty nepostradatelné
 7. pokud si rozmyslíte označení zprávy za nevyžádanou, urychleně zprávu ze složky SPAM odstraňte nebo ji přesuňte do jiné složky, odstraněných zpráv si automat nevšímá (takže ještě poté složku vysypejte)
 8. stejného efektu dosáhnete, pokud po označení zpráv vyberete v rozbalovacím seznamu složek složku SPAM a klepnete na tlačítko Přesunout a následně na tlačítko Vysypat v téže složce

Jak zprávy ve složce označit za přečtené

 1. otevřete složku, pokud ji ještě nemáte otevřenou
 2. vyberte a označte nepřečtené zprávy, které hodláte označit za přečtené (pokud nemáte jak zprávy označit, přidejte si do seznamu zobrazovaných položek Zaškrtávací pole v Možnosti - Pořadí v seznamu)
 3. klepněte na tlačítko Přečtené vpravo nahoře
 4. přečtené zprávy se ve složce zobrazují obyčejným písmem
 5. stejného efektu dosáhnete postupným přečtením) vybraných zpráv

Jak zprávy ve složce označit za nepřečtené

 1. otevřete složku, pokud ji ještě nemáte otevřenou
 2. vyberte a označte přečtené zprávy, které hodláte označit za nepřečtené (pokud nemáte jak zprávy označit, přidejte si do seznamu zobrazovaných položek Zaškrtávací pole v Možnosti - Pořadí v seznamu)
 3. klepněte na tlačítko Nepřečtené vpravo nahoře
 4. nepřečtené zprávy se ve složce zobrazují tučným písmem

Jak označit všechny zobrazné zprávy složky

 1. ujistěte se, že v seznamu zobrazovaných položek je i Zaškrtávací pole
 2. otevřete složku, pokud ji ještě nemáte otevřenou, nebo máte některé zprávy již označené
 3. klepněte na položku Změnit označení všech, které otočí symbol zaškrtnutí u všech zobrazných zpráv do opačného stavu (protože po vstoupení do složky jsou všechny zprávy neoznačené, označí se tímto krokem všechny)

Jak stránkovat zprávami ve složce

 1. otevřete složku, pokud ji ještě nemáte otevřenou
 2. pokud je ve složce více než nastavený Počet zpráv zobrazených ve složce a je zapnutý Stránkovač, automaticky se zapne stránkování
 3. vlevo nad a pod zobrazeným seznamem zpráv jsou navigační prvky pro Předchozí či Následující stránku
 4. na stejném místě jsou i přímé skoky na tu kterou stránku (pořadové číslo)
 5. vpravo nad a pod zobrazeným seznamem jsou uvedena pořadová čísla zobrazených zpráv a jejich celkový počet ve složce
 6. stránkování můžete dočasně vypnout klepnutím na "Zobraz vše" vedle stránkovacích navigátorů (buďte však trpěliví, pokud máte ve složce velké množství zpráv, při každém překreslení seznamu se bude přesouvat velké množství dat mezi prohlížečem a serverem; v takové případě zvažte rozdělení zpráv do více složek)
 7. stránkování zase zapnete klepnutím na "Po stránkách" na stejném místě

Jak obnovit obsah a počet zpráv složky

 1. obsah složky (zobrazené zprávy) ručně obnovíte klepnutím na název složky v seznamu složek
 2. seznam složek v bočním panelu ručně obnovíte klepnutím na "Zkontrolovat poštu"
 3. můžete nastavit interval automatického obnovování seznamu složek bočního panelu
 4. pokud se panely nesynchronizují podle očekávání, zkuste nastavit synchronizaci

Jak synchronizovat seznam složek s aktuální složkou

 1. pokud ručně obnovíte poštovní složku, ve které se mezitím změnil počet zpráv (např. v Doručené poště přibyly nové zprávy), seznam složek v bočním panelu může ukazovat nesprávný počet zpráv
 2. pokud ručně nebo automaticky (v pravidlených intervalech) obnovíte seznam složek a dojde-li ke změně počtu zpráv v aktuálně zobrazované složce (např. v Doručené poště přibyly nové zprávy), aktuální složka v hlavním panelu může ukazovat nesprávný počet zpráv
 3. dobře si rozmyslete použití obou parametrů, zejména v kombinaci s parametrem Automatické obnovování seznamu složek, pokud si budete příliš často překreslovat obsah prohlížeče, můžete být frustrováni pomalou odezvou nebo častou potřebou znovu označovat již označené zprávy v seznamu (překreslení složky, byť automatické, s sebou nese i riziko odznačení zpráv)
 4. zvažte také užití oznamovacího okna, které Vás upozorní, dokonce zvukovým signálem, na nově došlou poštu, přestože jste před tím zavřeli okno prohlížeče (takže když si odběhnete, nestahuje se obsah složky stále dokola, stahuje se jen aktuální počet nepřečtené pošty, tím nejen šetříte prostřekdy serveru, ale hlavně své internetové připojení)

Jak seřadit zprávy ve složce

 1. otevřete složku, pokud ji ještě nemáte otevřenou
 2. v záhlaví seznamu jsou vedle nadpisů sloupců ikony řazení, záleží na vybraných sloupcích
  • trojúhelník s vrcholem nahoře symbolizuje sestupné řazení, klepnutím změníte na řazení vzestupné
  • trojúhelník s vrcholem dole symbolizuje vzestupné řazení, klepnutím změníte na řazení sestupné
  • čtvereček představuje schopnost řazení podle sloupce, klepnutím seřadíte zprávy podle sloupce sestupně
  • sloupec Datum řadí podle data a času přijetí zprávy do poštovní přihrádky
  • sloupec Předmět řadí abecedně podle předmětu zprávy (nespolehlivé v případě diakritických nebo podobných znaků, záleží na kódování)
  • sloupec Ok (Komu v odeslané poště) řadí abecedně podle odesílatele zprávy (nespolehlivé nejen v případě diakritických znaků, ale např. "Jan Novák" <Jan.Novak@Novak.cz>, "Novák Jan" <Jan.Novak@Novak.cz> a Jan.Novak@Novak.cz bude pokaždé v jiné části seznamu, podobně "Jan Čáp" bude při vzestupném řazení až za "Adam Vorel")
 3. klepněte na ikonu u sloupce, podle kterého chcete řadit zobrazené zprávy
 4. klepněte na ikonu trojúhelníku, pokud chete změnit směr řazení

Jak filtrovat zprávy zobrazené ve složce

 1. klepněte na položku hlavního menu Hledat
 2. v rozbalovacím seznamu vyberte složku, jejíž zprávy chcete filtrovat
 3. zadejte klíčové slovo (část adresy, předmětu...)
 4. v dalším rozbalovacím seznamu vyberte pole zprávy, ve kterém se bude kontrolovat shoda
  • Od bude porovnávat odesílatele zprávy (zadejte tedy část nebo celou elektronickou adresu)
  • Komu a Kopie bude také porovnávat elektronické adresy v příslušných polích
  • Předmět bude porovnávat část nebo celý předmět
  • Tělo zprávy bude porovnávat kdekoliv v těle zprávy (může trvat déle než obvykle)
  • Všude bude porovnávat zadané klíčové slovo ve všech záhlavích (např. klíčové slovo Received je obsaženo v každé zprávě)
 5. klepněte na tlačítko Hledat, budou zobrazeny jen zprávy, u kterých se našla shoda klíčového slova v příslušné části zprávy
  • nespolehlivé v případě diakritiky, záleží na kódování zprávy
  • nezáleží na velikosti písmen

Jak přidat / přejmenovat / odebrat složku

 1. klepněte na položku hlavního menu Složky
 2. zvolte příhodnou sekci Vytvořit složku / Přejmenovat složku / Odstranit složku
 3. zadejte jméno nové složky a volitelně vyberte složku nadřazenou, resp. zvolte složku, se kterou chcete provést požadovanou operaci
 4. klepněte na příslušné tlačítko

Jak přihlásit / odhlásit složku

 1. klepněte na položku hlavního menu Složky
 2. v sekci Odhlásit/Přihlásit vyberte z levého seznamu složku (složky), kterou (které) chcete odhlásit, a klepněte na tlačítko Odhlásit
 3. v sekci Odhlásit/Přihlásit vyberte z praého seznamu složku (složky), kterou (které) chcete přilásit, a klepněte na tlačítko Přilásit

Jak založit systémovou složku pro nevyžádanou poštu

 1. klepněte na položku hlavního menu Složky
 2. v sekci Vytvořit složku pro nevyžádanou poštu klepněte na tlačítko Vytvořit složku pro nevyžádanou poštu
  • pokud tlačítko chybí, složka už existuje

Manipulace se sdílenými složkami

Jak sdílet vlastní složku s jíným uživatelem

 1. založte si složku, kterou chcete sdílet s jinými uživateli, pokud ji ještě nemáte vytvořenou
 2. klepněte na položku hlavního menu Sdílené složky
 3. ve formuláři vyberte složku, kterou chcete poskytnout ke sdílení
 4. zadejte celou primární emailovou adresu uživatele (tou se přihlašuje uživatel, kterému chcete složku poskytnout)
 5. pokud chcete uživateli poslat automatickou zprávu, že nyní může sdílet Vaši složku, označte ikonu dopisní obálky
 6. zvolte úroveň přístupu tohoto uživatele ke sdílené složce
  • Číst (nutné minimum, aby uživatel složku mohl použít) dovolí uživateli číst zprávy ve Vaší složce
  • Vkládat umožní uživateli vkládat jiné zprávy do Vaší složky
  • Poslat dovolí uživateli poslat zprávu z Vaší složky
  • Mazat zpřístupní uživateli odstraňování a vysypávání složky
  • Spravovat dovolí uživateli kompletní správu Vaší složky
  • pokud nevíte, jaká oprávnění přidělit, přidělte jen Číst a práva postupně přidávejte, jak bude potřeba
 7. klepněte na tlačítko Přidat uživatele
  • uživatel, kterému jste právě povolili sdílet Vaši složku, si znovu načte složky a přihlásí se k jejích odběru

Jak upravit oprávnění ke sdílené složce

 1. klepněte na položku hlavního menu Sdílené složky
 2. ve formuláři vyhledejte složku, u které chcete změnit oprávnění ke sdílení
 3. u uživatele změňte rozsah oprávnění zaškrtnutím nebo odstraněním zaškrtnutí oprávnění
 4. ve stejném formuláři můžete rozšířit okruh uživatelů sdílejících Vaší složku o dalšího vložením jeho primární emailové adresy a označením jeho přístupových práv
 5. po provedené změně klepněte na tlačítko Upravit

Jak odebrat oprávnění ke sdílené složce

 1. klepněte na položku hlavního menu Sdílené složky
 2. ve formuláři vyhledejte složku, u které chcete odebrat oprávnění ke sdílení
 3. u uživatele zrušte všechna oprávnění
 4. po provedené změně klepněte na tlačítko Upravit

Manipulace s kalendářem

Jak zobrazit kalendář na určité období

 1. klepněte na položku hlavního menu Kalendář, výchozím pohledem je pohled na běžný měsíc
 2. klepněte na "Náhled na den", pokud si přejete zobrazit (aktuální) den
 3. klepněte na "Náhled na měsíc", pokud si přejete zobrazit celý (aktuální) měsíc
 4. v režimu náhledu na měsíc vyberte rok a měsíc z rozbalovacích seznamů pod kalendářem a klepněte na tlačítko Přejít pro zobrazení konkrétního měsíčního kalendáře
 5. v režimu náhledu na měsíc klepněte na symboly << resp. >> pro posun kalendáře o jeden rok do minulosti resp. budoucnosti
 6. v režimu náhledu na měsíc klepněte na symboly < resp. > pro posun kalendáře o jeden měsíc do minulosti resp. budoucnosti
 7. v režimu náhledu na měsíc klepněte na číslo dne v měsíci pro zobrazení náhledu na zvolený den
 8. v režimu náhledu na den klepněte na symboly < resp. > pro posun kalendáře o jeden den do minulosti resp. budoucnosti

Jak přidat / změnit / odebrat událost v kalendáři

 1. zvolte požadovaný den v kalendáři
 2. v režimu náhledu na den klepněte na "PŘIDEJ" na požadovaném čase zahájení a ve formuláři vyplňte údaje o události
 3. v režimu náhledu na den klepněte na "ZMĚŇ" u události, kterou chcete modifikovat, a ve formuláři upravte údaje o události
 4. v režimu náhledu na den klepněte na "SMAŽ" u události, kterou chcete odstranit

Bezpečnost

Jak zajistit bezpečnost

 • webové rozhraní využívá zabezpečený protokol SSL/TLS/HTTPS
 • komunikace je šifrována mezi prohlížečem a serverem tajným klíčem
 • autenticita je zabezpečena certifikátem na straně serveru
 • za bezpečnost serveru ručí jeho provozovatel
 • za bezpečnost klientu odpovídate Vy

Jak zabezpečit schránku před zneužitím

 • přístup k schránce je zabezpečen heslem, které si sami zvolíte
 • pokud máte pocit, že heslo je málo silné (snadno uhodnutelné) nebo dokonce vyzrazeno, urychleně si ho změňte
 • pokud i na krátkou chvíli opouštíte počítač a nezabezpečíte ho (např. spořičem s heslem), odhlašte se a i zavřete oznamovací okno
 • do dočasných souborů se na lokálním počítači mohou ukládat přečtené zprávy, stažené přílohy apod.
 • pokud na počítačí může pracovat více lidí pod stejným lokálním účtem (např. v kanceláři), neukládejte si heslo (nastavte si prohlížeč tak, aby hesla neukládal) a po ukončení práce odstraňte dočasné soubory (a hlavně soubory cookies, které by mohly být zdrojem pro odhalení hesla)
 • pokud pracujete v terénu na cizí technice (např. v ineternetové kavárně), dbejte zvýšené pozornosti zejména při zadávání hesla (můžete použít virtuální klávesnici)

Ostatní

Jak si vytvořit rychlý odkaz na poštu na ploše

 • vstupte na přihlašovací stránku
 • vyplňte svoje přihlašovací údaje (heslo zatím není třeba), ale nepřihlašujte se
 • v tipech pod formulářem vyhledejte aktivní element odkaz a klepněte na něj
 • ujistěte se, že přihlašovací okno nezabírá celou pracovní plochu a že máte na pracovní ploše prostor, kam můžete odkaz přetáhnout
 • uchopte myší odkaz Pošta na konci tipu a přetáhněte jej na plochu - vytvoří se zástupce (ikona)
 • pokud si přejete změnit jméno zástupce, změňte jej obvyklým způsobem
 • poklepejte na odkaz, v závislosti na nastavení Vašeho počítače se buď otevře nové nebo použije stávající okno prohlížeče
 • v okně máte vyplněno před chvílí zadané přihlašovací Jméno a kurzor je připraven v poli Heslo
 • pokud z nějakého důvodu odkaz není úplný a v poli Jméno není správný údaj, opravte údaj ve vlastnostech zástupce - Adresa URL obsahuje ...loginname=přihlašovací_jméno, případné mezery (v podobě Jméno Příjmení) nahraďte znakem plus (Jméno+Příjmení)

Jak si změnit heslo

 • pokud neznáte stávající heslo, požádejde správce o přidělení nového dočasného hesla
 • přihlašte se do své schránky (zadejte svou emailovou adresu a platné heslo)
 • v nabídce Možnosti vyberte položku Změna hesla
 • do kolonky Staré heslo vepište stávající heslo
 • do kolonky Nové heslo zadejte nové heslo, které si určíte (mělo by být dostatečně dlouhé a složité)
 • do kolonky Ověření nového hesla zadejte znovu to samé heslo (místo stisknutých kláves se zobrazují symboly, které znemožňují odezírání zadávaných znaků třetí osobou; toto ověření je zde pro případ překlepnutí se v zadání nového hesla)
 • po klepnutí na tlačítko Odeslat se změna provede, pro nové přihlášení již použijte nové heslo