Pošta - Web - Možnosti - Osobní informace

Z More
Přejít na: navigace, hledání
Nápověda webového rozhraní pošty: Možnosti

 Nová zpráva  Adresář  Složky  Možnosti  Hledat  Nápověda  Sdílené složky  Kalendář

https://mail.more.cz

 Osobní informace  Vzhled - možnosti  Zvýrazňování zpráv  Složky - možnosti  Pořadí v seznamu  Změna hesla  Možnosti kontroly pravopisu


Možnosti - Jméno a emailová adresa

Celé jméno

Zadejte celé svoje jméno. Bude uvedeno v odchozích zprávách jako součást adresy odesílatele.

Pokud jméno neuvedete, bude se příjemcům Vašich zpráv zobrazovat jako odesílatel pouze Vaše elektronická adresa.

E-mailová adresa

Zadejte Vaší elektronickou adresu. Dbejte na její správné vyplnění. Pokud vyplníte adresu chybně, nebude možné zprávy odesílat a ani odeslat zpět oznámení o chybě.

Odpovídat na adresu

Pokud si přejete, aby příjemci Vašich zpráv odpovídali na jinou adresu, než která je uvedena v E-mailová adresa, uveďte ji sem. Ale obvykle se odpovídá na adresu odesílatele, takže toto pole můžete ponechat nevyplněné.

Podpis

Automaticky vkládaný podpis pod odesílané zprávy vložíte buď stisknutím tlačítka Podpis v rozepsané zprávě, nebo automaticky, pokud zvolíte Ano v nastavení Používat podpis.

Vícenásobné identity

Zde si můžete vytvořit více identit - stačí klepnout na odkaz Edituj rozšířené identity.

Základní/nastavená identita

Zde jsou znovu zopakovány výše uvedené parametry. Tlačítkem Ulož/Aktualizuj provedené změny v této sadě uložíte.

Alternativní identita

Další sada parametrů této identity. Tlačítkem Ulož/Aktualizuj provedené změny v této sadě uložíte. Tlačítkem Vytvoř nastavení z této identity vytvoříte identitu výchozí. Tlačítkem Odstranit ji odstraníte.

Přidej novou identitu

Sada parametrů nově vytvářené identity. Tlačítkem Ulož/Aktualizuj provedené změny v této sadě uložíte.

Časové pásmo

Aktuální časová zóna

Zde si zvolte, ve které oblasti se právě nacházíte. Server automaticky posune zobrazovaný čas doručených zpráv tak, aby byl v místním času.

Nastavení citace v odpovědi

Styl citace

Zvolte si text, který se vloží do odpovědí. Výrazy DATE a AUTHOR budou nahrazeny datem doručení původní zprávy a elektronickou adresou jejího odesílatele.

Začátek vlastní citace

Text, který se vloží před elektronickou adresu odesílatele původní zprávy.

Konec vlastní citace

Text, který se vloží za elektronickou adresu odesílatele původní zprávy.

Možnosti podpisu

Používat podpis

Zvolte Ano a do každé odesílané zprávy se automaticky vloží podpis výchozí indentity.

Vložit před podpis '-- '

Pokud zvolíte Ano, před podpis se vloží uvedený symbol.

Přihlašování

Přihlašovací přezdívka

Pro přihlášení můžete použít tuto přezdívku, nebo své normální uživatelské jméno. Pokud však zvolíte nevhodnou přezdívku (např. kolidující s jiným uživatelem), může Vám být administrativně odejmuta.