Pošta - Web - Nová zpráva

Z More
Přejít na: navigace, hledání
Nápověda webového rozhraní pošty: Nová zpráva

 Nová zpráva  Adresář  Složky  Možnosti  Hledat  Nápověda  Sdílené složky  Kalendář

https://mail.more.cz

Stránka slouží pro odeslání nové poštovní zprávy. Stejný formulář použijete při sestavování odpovědi nebo předávání zprávy jinému příjemci.


Vstupní pole

Od

(zobrazí se jen když máte nastaveno více identit)

V rozbalovacím seznamu vyberte identitu, která bude použita při odesílání zprávy (celé jméno a emailová adresa odesílatele, emailová adresa pro odpověď a automatický podpis

Komu

Do tohoto pole vložte emailovou adresu příjemce. Pokud je příjemců více, oddělte jejich adresy čárkou. Zvažte také použití dalších polí Kopie a Slepá kopie.

Můžete také vložit adresu z adresáře klepnutím na tlačítko Adresář níže. Pokud máte zapnuté automatické doplňování, postupným typováním znaků podle zvoleného klíče se budou nabízet nalezené adresy odpovídající již zadaným znakům. Pokud více adres začíná stejně, můžete mezi nimi volit kurzorovými klávesami (šipkami nahoru a dolů).

Pokud chcete poslat zprávu velkému počtu příjemců, raději použijte pole Skrytá kopie.

Kopie

Pokud příjemce není přímým adresátem (zpráva není přímo pro něj, ale přejete si mu ji dát na vědomí), zadejte jeho emailovou adresu do tohoto pole. Všichni příjemci uvedeni v tomto poli a v poli Komu uvidí v záhlaví doručené zprávy adresy všech příjemců.

Pravidla pro vkládání adres jsou stejná, jako v poli Komu.

Pokud chcete poslat zprávu velkému počtu příjemců, raději použijte pole Skrytá kopie.

Skrytá kopie

Jestliže si nepřejete, aby přímý nebo nepřímý adresát zprávy, jehož adresa je uvedena v jednom z polí Komu či Kopie, věděl, že tuto zprávu obdržel další příjemce, uveďte adresu tohoto dalšího příjemce do tohoto pole.

Je-li zde uvedeno více příjemců, ani tito neuvidí ostatní adresy v obdržené zprávě. Toto pole je tedy také vhodné pro hromadné rozeslání většímu počtu příjemců bez rizika, že by se všem příjemcům distribuoval celý seznam (a pokud by nejméně jeden z příjemců neměl zabezpečený počítač, mohl by se seznamu chopit trojský kůň, který by jej mohl zneužít např. pro rozesílání nevyžádané pošty).

Pravidla pro vkládání adres jsou stejná, jako v poli Komu.

Předmět

Zde vložte stručný a výstižný popis obsahu zprávy. Uvědomte si, že spolu s Vaším jménem je předmět první (a často jedinou) informací, kterou příjemce zprávy čte. Nevhodné jsou proto texty jako Vážený pane, Zpráva ode mě, nebo dokonce prázdné předměty.

Parametry doručení

Priorita

Zde můžete nastavit prioritu pro svou zprávu. Na základě priority může příjemcův poštovní klient řadit nebo zvýrazňovat zprávy.

Nepoužívejte vysokou prioritu příliš často, příjemce si zvykne a bude ji časem ignorovat. Naopak zkuste u nedůležitých zpráv nastavovat nízkou prioritu. Obvykle však můžete ponechat výchozí normální prioritu.

Nastavení priority nemá vliv na způsob doručení zprávy (rychlost, spolehlivost...)

Doručenka - Při přečtení

(zobrazí se jen při nastavení Zapnout oznamování o doručení zpráv na Ano)

Pokud to poštovní klient příjemce podporuje a dovolí (tento ano), po zobrazení zprávy na straně příjemce (a po případném jeho souhlasu) obdržíte oznámení o přečtení (na adresu uvedenou v poli Od).

SquirrelMail v české verzi odesílá potvrzení s předmětem zprávy v podobě Přečtena: původní předmět.

Doručenka - Při doručení

Pokud to cílový poštovní server podporuje (náš ne, např. kvůli nevyžádané poště) a zaškrtnutím požádáte o potvrzení doručení, obdržíte po doručení zprávy do cílové poštovní schránky (ne nutně převzetí adresátem) oznámení o doručení (na adresu uvedenou v poli Od).

Akce

Podpis

Přidá na konec dopisu Váš podpis. Pokud máte nastaveno více identit, použije se podpis podle právě vybrané identity v poli Od.

Můžete si rovněž nastavit automatické vložení podpisu do prázdné zprávy (nebo na konec odpovědi) zvolením Ano u položky Používat podpis.

Adresář

Otevře okno adresáře, ze kterého můžete vkládat emailové adresy do polí Komu, Kopie a Skrytá kopie.

Koncept

Uloží rozepsanou zprávu do složky konceptů pro pozdější užití.

Odeslat

Odešle zprávu zvoleným příjemcům.

Pravopis

Otevře okno kontroly pravopisu, pokud jsou v textu odhalené překlepy, jsou v okně zobrazeny a můžete je jednotlivě opravit na bázi nabízených slov.

Přeformátovat

Rozepsanou zprávu přeformátuje tak, aby byly řádky vhodně zalomeny a uvozeny. To je vhodné např. pokud vpisujete svůj text do původního dopisu v odpovědi (zkuste např. před odstavec vložit znak ">" a aplikovat akci Přeformátovat).

Přílohy

Nikdy neposílejte přílohu větší než několik málo MB. Některé poštovní servery omezují velikost jednotlivé zprávy na zpravidla 10MB, což představuje zhruba 7MB příloh. Pokud potřebujete odeslat větší přílohu, rozdělte ji na bloky kolem 5MB a pošlete je v samostatných zprávách. Ještě lepším řešením je poslat soubory na specializované servery a ve zprávě pak už jen uvést odkaz na takto uloženou zásilku (např. http://www.uschovna.cz/).

Přiložit soubor

Sem zadejte úplnou cestu k souboru, který chcete přiložit ke zprávě. Pro usnadnění můžete použít tlačítko Procházet....

Nezapomeňte na potvrzení jména souboru tlačítkem Přiložit.

Procházet

Klepnutím na tlačítko se otevře průvodce vyhledáním souboru, který si přejete přiložit ke zprávě.

Nezapomeňte na potvrzení jména souboru tlačítkem Přiložit.

Přiložit

Bezprostředně odešle soubor na server. Pak můžete vybrat další soubory a jednotlivě je odeslat na server (příjemci však budou všechny přiložené soubory odeslány až po stisku klávesy Odeslat.

Pokud chcete odeslat větší množství menších souborů, je zpravidla výhodnější tyto nejprve uložit do společného archivu, a teprve ten poslat jako jednu přílohu.

Do archivu (který umí data v souboru zmáčknout na menší objem) je vhodné ukládat i jednotlivé dokumenty, které mají dobrý kompresní poměr (např. textové dokumenty, tabulky nebo i grafiky určitých formátů). Porovnejte velikost původního a komprimovaného souboru.