Pošta - Webové rozhraní - Zprávy

Z More
Přejít na: navigace, hledání
Nápověda webového rozhraní pošty: Nápověda

 Nová zpráva  Adresář  Složky  Možnosti  Hledat  Nápověda  Sdílené složky  Kalendář

https://mail.more.cz

 Začínáme  Jak na to  Často kladené otázky  O webovém rozhraní pošty  Novinky  Zprávy  PožadavkyArchiv zpráv

značkování mailů z MS Outlook Expres jako SPAM, 4.9.2008

Počínaje instalací SP3 na Windows XP se začaly množit případy, kdy mail byl označen za SPAM, přestože byl odeslán z MSOE správným způsobem.

FORGED_MUA_OUTLOOK = 3.116 Forged mail pretending to be from MS Outlook
DOS_OE_TO_MX    = 2.75  Delivered direct to MX with OE headers

První chyba byla odstraněna upgradem testovacího stroje, druhá i nadále nesprávně označuje maily odeslané z vnitřní sítě (přes smtp.more.cz), ovšem nyní s nižším skóre (1).

oprava modulu změny hesla, 3.9.2008

Po upgradu modulu nebylo možné provést změnu hesla. Modul byl upraven, aby vše fungovalo, jako dříve.

odstranění modulu promazávání, 3.9.2008

Modul promazávání od počátku trpěl mnoha neduhy vč. nedokonalé lokalizace. Vzhledem k tomu, že ho nikdo nepoužívá, byl z konfigurace systému odstraněn.

oprava a rozšíření sdílených složek, 9.2.2008

Díky chybě v kódu modulu sdílených složek se chybně zobrazoval seznam nasdílených složek. U některých složek (např. s mezerou v názvu) se nezobrazila jména sdílejících uživatelů apod.

Nově je nyní možné aktivovat sdílení aktuální složky i jednoduše klepnutím na ikonu složky vedle jejího jména. Ovládací panel Sdílené složky i nadále obhospodařuje všechny sdílené složky na jendom místě.

rozšíření podpory SPF, 28.11.2007

Nyní obsahují všechny zprávy prošlé systémem a zkontrolované prostřednictvím modulu SPF (ochrana před odesíláním mailů z neautorizovaných serverů) v záhlaví zápis Received-SPF: s odůvodněním, proč zpráva filtrem prošla (zpravidla buď proto, že doména odesílatele nezakazuje odesílání zpráv z neautorizovaných serverů, nebo proto, že odesílatel podmínky odeslání splnil a použil autorizovaný poštovní server).

Navíc se nyní kontroluje pomocí SPF i odchozí pošta, aby se zamezilo odesílání neautorizovaných mailů z našich poštovních serverů. Pokud si přejete odesílat maily prostřednictvím našich poštovních serverů a přitom používáte emailovou adresu z domény, která ochranu SPF používá, nezapomeňte zahrnout do seznamu autorizovaných serverů i poštovní servery mail.more.cz a smtp.more.cz.

nový poštovní server, 26.10.2007

Přestože byl nový hardware tři měsíce před spuštěním testován, selhal během tří dnů reálného provozu... :(

Poštovní server je nově nainstalován. Pokud se vyskytnou problémy při jeho používání (zejména nežádoucí změna nebo omezení funkcionality), dejte nám prosím vědět.

Jedná se tedy o nejnovější stabilní verze produktů.

Pozn.: [RPM] označuje produkt instalovaný balíčkovou metodou distributora operačního systému, u kterého lze předpokládat dobré sladění s operačním systémem a ostatními komponentami.

Pozn.: [RPM+] označuje RPM produkt s místní následnou úpravou ve zdrojovém kódu, čímž lze dosáhnout jinak nedostupně funkcionality, ovšem za cenu snížení kompatibility s ostatními komponentami.

celkový upgrade poštovního serveru, 14.10.2007

Databáze byla přesunuta na výkonější RAID diskové pole. Při té příležitosti byl proveden upgrade celého poštovního serveru:

Vzhledem k tomu, že jde o masivní změnu, mohou nastat při používání poštovního serveru potíže, přestože cíl celého snažení byl naopak potíže odstranit (např. nesprávné zobrazení diakritických znaků v seznamu zpráv). Pokud nějaký problém objevíte, dejte nám prosím vědět. small

opětovné zapnutí antispamové ochrany GREYLISTING, 25.9.2007

Čtrnáctidenní vynucená odstávka antispamové ochrany je u konce. Podle statistik a ohlasu uživatelů se po tuto dobu zvýšil počet došlých spamů v průměru na dvacetinásobek. Lze tedy říci, že sítem GREYLISTING projde jen zhruba 5% spamu, který není zachycen ani jinými ochranami, a naopak zachytí 95% nevyžádané pošty.

Nová verze ochrany pracuje na stejném principu, ale má propracovanější detekci "regulérního" poštovního serveru, která umožňuje rychlejší doručení "podobných" zpráv z dříve ověřeného zdroje (jakmile server odesílatele jednou prokáže, že je korektním serverem, maily od jiných odesílatelů přicházející ze stejného serveru jsou doručeny bez prodlení).

Navíc tato implementace vkládá do doručené zprávy zvláštní záhlaví X-Greylist:, které můžete dále zpracovat ve svém poštovním programu. Je zde uvedeno např. zdůvodnění, proč a na jak dlouho byla zpráva pozdržena, nebo naopak z jakého důvodu byla zpráva doručena bez prodlení.

Pokud je zpráva pozdržena, je stejně jako dosud odesílající server zpraven o důvodu pozdržení. Některé poštovní servery však na to reagují v rozporu s normou a zbytečně informují odesílatele. Jelikož zdůvodnění bylo příliš technické a některým uživatelům činilo potíže jej pochopit, je nyní zdůvodnění doplněno o vysvětlení v českém jazyce s odkazem na bližší popis.

dočasné vypnutí antispamové ochrany GREYLISTING, 11.9.2007

Došlá pošta má nyní vypnutou nejúčinnější protispamovou ochranu GREYLISTING. Důvodem tohoto opatření je opakovaný masivní výskyt neoprávněně pozdržených zpráv (přestože odesílající server zopakoval pokus o doručení po předepsané minutě, náš poštovní server zprávu opět pozdržel). Po vypnutí ochrany se systém sám konsoliduje (odložené maily budou doručeny automaticky se zpožděním stanoveným odesílajícími servery, zpravidla maximálně do několika hodin).

V důsledku tohoto dočasného opatření se může v poštovních schránkách objevit větší množství spamu, než obvykle.

komplexní upgrade webového rozhraní, 16.3.2007

Jádro a všechny moduly webového rozhraní byly aktualizovány na současné verze. Tím by se měly opravit některé předchozí známé chyby, ale změna přinesla i některé užitečné novinky.

Opravy chyb
 • Složky se zobrazují ve správné struktuře, dříve se podsložky složek Odeslaná pošta a SPAM zobrazovaly jako podsložky jiných složek a docházelo tak ke zmatení. Nyní je jako první zobrazena složka Odeslané pošty, pod ní složky a podsložky vytvořené v ní (jsou-li takové), následuje složka Konceptů a případně jejích podsložek, Odeslaná pošta s podsložkami a speciální složky uzavíra SPAM s případnými podsložkami. Teprve poté následují složky vytvořené na nejvyšší úrovni v abecedním řazení.
 • Všechny speciální složky a podsložky se zobrazují odlišnou barvou (danou barevnýcm schématem) od obyčejných složek. Dříve se odlišnou barvou zobrazovaly jen speciílní složky nejvyšší úrovně a podsložky Konceptů a Odeslané pošty.
 • Složka SPAM má nyní ikonu odlišnou od obyčejných složek.
 • Některé dříve nezobrazitelné zprávy (poškozená záhlaví apod.) se nyní zobrazují korektně. Stejně tak je vyřešen občasný problém zprávy s přílohou a prázdným textovým tělem (příloha se zobrazila jako tělo dopisu, zpravidla v nečitelné podobě).
 • Byl vyřešen problém s mazáním zpráv ze složky (mazání či přesun a následné vysypání). Zprávy se sice vysypaly, ale na obrazovce se to někdy neprojevilo, nebo jen částečně.
Rozšíření
 • Do seznamu přibylo množství zajímavých barevných schémat. Zkuste se oprostit od šedi všedního dne...
 • Byla vylepšena podpora globálních adresářů včetně jejich (snad už:) plné lokalizace do češtiny.
 • Nyní lze třídit zprávy ve složce podle konverzace s použitím údajů v hlavičce (Předmět, Re: předpony apod.).

Jelikož je změna webového rozhraní velmi rozsáhlá, mohou se vyskytnout drobné závady, např. nepřesná lokalizace do češtiny. Prosíme o shovívavost a oznámení problému systému.

upgrade poštovního serveru, 13.3.2007

Databázový poštovní server DBMail byl upgradován na verzi 2.2.4, protože byly v poslední době objeveny určité problémy a tato verze je má vyřešené.

podpora SSL a SASL SMTP serveru, 9.3.2007

Server odeslané pošty (SMTP) nyní podporuje SASL (jednoduchá autentikace) a SSL (zabezpečení přenosu dat šifrováním) a umožňuje tak odesílat poštovní zásilky i z míst mimo naše přípojná místa. Pokud tedy potřebujete odeslat poštu "ze světa" a nemůžete nebo nechcete použít webové rozhraní pošty (které toto umožňovalo od počátku), přečtěte si o zabezpečení SMTP.

upgrade poštovního serveru, 6.3.2007

Databázový poštovní server DBMail byl upgradován na verzi 2.2.2. Vzhledem k tomu, že jde o relativně velký skok ve verzích, je možné, že některé funkce nebudou fungovat, jak bylo zvykem. S přípomínkami se prosím obracejte na správce.

ukončení podpory ORDB.org, 9.1.2007

Vzhledem k oznámenému ukončení činnosti ORDB sdružení byla ukončena podpora ORDB kontroly (antispamová opatření).

tlačítka akcí nad seznamem zpráv, 31.8.2006

Volný prostor okolo textu tlačítek byl zmenšen a tlačítkům byla sjednocena jejich šířka v závislosti na zvoleném CSS stylu (Možnosti - Vzhled - možnosti - Vlastní CSS styl). Pokud se Vám tlačítka nevejdou na šířku obrazovky, zkuste jiný styl. Nejúspornější styl je serif, dále pak sans, o něco méně úsporné jsou styly tahoma a comic-sans a nejvíce prostoru zabere styl verdana. Některé řezy písma mohou vypadat na Vašem počítači stejně, pokud nemáte instalované všechny fonty, dojde k jejich automatickému nahrazení podobnými.

ikony zpráv a složek, 17.6.2006

Nyní se zlepšila grafická prezentace složek a došlých zpráv, podobně jako v jiných poštovních klientech (např. Outlook Express). Navíc je nyní ve složce zpráv možnost označit (a zpětně odznačit), tedy graficky (a barevně) odlišit, vybrané zprávy (např. pokud mají vyšší důležitost).

celkový upgrade poštovního serveru, 16.6.2006

Hardware serveru byl posílen na dvojnásobný počet procesorů, dvojnásobnou paměťovou kapacitu a dvojnásobnou diskovou kapacitu. Síťové rozhraní je nyní 1 Gbit (1000 MBit). Navíc byly upgradovány programové komponenty:

archivace pošty, 28.4.2006

Pod seznamem zpráv ve složce je nyní nové tlačítko Archivovat, které uloží všechny označené zprávy do jednoho balíku a pošle na lokální počítač do uživatelem zvolené složky. Formát balíku je volitelný - k dispozici jsou běžné EML zprávy (každá jedna zpráva je uložena do souboru s příponou EML, pro její přečtení je třeba EML prohlížeč, např. Outlook Express) a jednotlivé soubory (doprovodné texty jsou bez úpravy uloženy do souborů TXT, přílohy jsou uloženy tak, jak ve zprávě), příp. méně běžné formáty Mbox a Maildir. Výsledný balík je zapouzdřen do komprimovaného souboru ZIP, příp. TAR nebo TAR.GZ, u některých formátů je možné balík ponechat v původní textové podobě.

Nejčastěji uživatelé používají EML a ZIP nebo jednotlivé soubory a ZIP.

skupiny adres, 3.4.2006

Uživatel má nyní možnost sestavit si vlastní skupiny kontaktů z dostupných adresářů. Seznamy se spravují na stránce Možnosti / Skupiny adres, použijí se pak při komponování zprávy podobně, jako adresář (tlačítkem Skupiny se zobrazí seznam uživatelem definovaných skupin a u každé volba, do kterého z adresních řádků se seznam adres vloží). Pro větší počty adres ve skupině se doporučuje vkládat adresy do pole pro skrytou kopii, zejména pokud není žádoucí, aby adresáti viděli celý seznam adres.

dnešní den a jmeniny, 14.3.2006

Na úvodní stránce se zobrazuje dnešní datum a jméno oslavence. Pro připomenutí se zobrazuje i jméno zítřejšího oslavence a při troše trpělivosti se zobrazí po umístění kurzoru myši nad tři tečky i jména oslavenců následujících tří dnů. Datum (den a měsíc) je aktivní pole a po klepnutí na něj se zobrazí zajímavosti, které se k tomuto datu váží.

automatické odpovědi, 14.3.2006

Uživatel si může sám nastavit text automatické odpovědi odeslané každému odesílateli, který v době platnosti automatické odpovědi doručil uživateli poštovní zprávu (režím "Out Of Office").

upgrade webového rozhraní, 26.2.2006

Nyní webové rozhraní běží na verzi SquirrelMail 1.4.6.

upgrade webového rozhraní, 27.1.2006

Nyní webové rozhraní běží na verzi SquirrelMail 1.4.6rc1.

upgrade poštovního serveru, 27.1.2006

Nyní poštovní server (server pro doručenou poštu IMAP/POP3) běží na verzi DBMail 2.0.8.

volba jazyka rozhraní, 1.11.2005

 • na přihlašovací stránce je nyní možné rovnou zvolit jazyk rozhraní
 • pokud je uložena preference jazyka z předchozího přihlášení, předvolí se toto výchozí nastavení
 • pokud se přihlašujete z daného počítače poprvé (nebo byly smazány cookies), předvolí se jazyk podle nastavení prohlížeče

loga a reference použitých ochran, 21.8.2005

 • na přihlašovací stránce jsou nyní loga služeb, kterými je chráněna příchozí pošta
 • po klepnutí na logo se otevře nové okno s popisem služby (zpravidla v angličtině)

maximální velikost jednotlivé přílohy, 11.8.2005

 • zvětšena z 2MB na 8MB

automatické promazávání složek, 31.7.2005

 • můžete si nastavit (pro každou složku zvlášť) pravidla pro automatické promazávání složek
 • k automatickému promazání dojde vždy při přihlášení k poště a poté v nastaveném intervalu při obnově obsahu složek apod.
 • kritériem pro smazání pošty je zejména její stáří (např. starší 30 dnů), ale můžete složky promazávat i na základě Vámi stanovené celkové velikosti (součet velikostí zpráv ve složce) nebo počtu zpráv ve složce
 • navštivte stránku Možnosti - Složky - možnosti a klepněte na Promazávání (též klepnutím na stejnojmenné tlačítko v bočním panelu) a dozvíte se více

doménové přihlášení, 6.7.2005

 • pokud se shoduje doména Vaší emailové adresy s doménou serveru, postačí zadat tu část adresy před zavináčem @
 • navíc, pokud má Vaše adresa podobu "Jmeno.Prijmeni@domena", můžete zadat nejen "Jmeno.Prijmeni", ale i "Jméno Příjmení", tedy s mezerou a diakritikou

virtuální klávesnice, 6.7.2005

 • při práci s poštou mimo svůj bezpečný počítač oceníte možnost zadávat heslo jiným způsobem, než vyťukáváním na klávesnici
 • na nezabezpečených nebo neznámých počítačích mohou být instalovány skryté programy, které zaznamenávají hesla a později je zpřístupní hackerům
 • při přihlašování zadejte své jméno obvyklým způsobem, pak klepněte na odkaz virtuální klávesnice pod heslem

přezdívky při přihlášení, 25.6.2005

 • můžete si určit systémově unikátní přezdívku
 • při příštím přihlášení nemusíte zadávat celou adresu, ale stačí jen zvolená přezdívka

potvrzení odeslání, 25.6.2005

 • po odeslání zprávy můžete být zpraveni o úspešnosti odeslání zprávy
 • po odeslání zprávy můžete být vyzvání, zda chcete použité adresy příjemců rovnou vložit do adresáře
 • nastavte si preference v Možnosti - Vzhled - možnosti, Potvrzování odeslané pošty

sdílené složky, 24.6.2005

 • nyní máte možnost jednotlivé své poštovní složky dát k dispozici jiným uživatelům
 • navštivte stránku Sdílené složky a nastavte si přístupová oprávnění
 • pokud nic nenastavíte, nikdo do Vašich složek nebude mít přístup

složka SPAM, 19.6.2005

 • do této složky přesouvejte nevyžádanou poštu (ať už onzačenou [SPAM] nebo neoznačenou)
 • poštovní server složku pravidleně prochází a poučuje se ze zpráv zde uložených (aby příště lépe rozpoznal SPAM od užitečné pošty)
 • server složku promazává, nemusíte se tedy o ní více starat

spuštění webového rozhraní, 16.6.2005

 • systém obsahuje základ plus nejpoužívanější moduly