Pošta - Web - Nápověda - Začínáme

Z More
Přejít na: navigace, hledání
Nápověda webového rozhraní pošty: Nápověda

 Nová zpráva  Adresář  Složky  Možnosti  Hledat  Nápověda  Sdílené složky  Kalendář

https://mail.more.cz

 Začínáme  Jak na to  Často kladené otázky  O webovém rozhraní pošty  Novinky  Zprávy  Požadavky


Pokud jste dosud s žádným webovým rozhraním pošty nepracovali, přečtěte si tyto řádky.

Pokud máte zkušenosti s webovým rozhraním, ale jiným než SquirrelMail, začněte sekcí SquirrelMail.

Jestliže toto rozhraní znáte z jiných systémů, můžete všechno přeskočit až k MoreMail.

Webové rozhraní

Pod tímto pojmem se rozumí takové uživatelské rozhraní (mezičlánek mezi uživatelem a službou), které zpřístupňuje uživateli práci s jeho elektronickou poštou pomocí webového prohlížeče. Tím uživatel může ke své poště přistupovat z kteréhokoliv přípojného bodu v internetu a nepotřebuje k tomu nutně svůj vlastní počítač.

SquirrelMail

Na trhu je řada poštovních webových rozhraní. Proč jsme jako základ našeho webového rozhraní zvolili právě SquirrelMail, se dočtete v sekci O webovém rozhraní pošty.

MoreMail

MoreMail je postaven na webovám poštovním klientu SquirrelMail. Je to náhrada nebo doplňek za běžný poštovní klient (např. MS Outlook Express). V některých situacích je však MoreMail jedinou možností, jak požadované operaci provést (např. změnu hesla). O použitých rozšířeních se dočtete v sekci O webovém rozhraní pošty.

Přihlášení

  1. Spusťte prohlížeč a zadejte adresu https://mail.more.cz/.
  2. Do formuláře vepište celou svou primární elektronickou adresu (např. jméno@more.cz).
  3. Do pole Heslo zadejte přidělené heslo (můžete také použít virtuální klávesnici).
  4. Klepněte na tlačítko Přihlásit

Poznámky:

nemusíte psát https:// před jméno serveru, doplní se samo (stačí tedy napsat mail.more.cz)
V.I.P. zákazníci mohou mít jinou, vlastní internetovou adresu
V.I.P. zákazníci s vlastní internetovou adresou mohou napsat i samotné jméno (takže např. Jméno Příjmení je totožné s jmeno.prijmeni@vipdomena.cz)

První úspěšné přihlášení

Po prvním přihlášení se zobrazí stránka Možnosti - Osobní informace. Zde vyplňte celé své jméno (např. Jan Novák) a zkontrolujte, zda automaticky vyplněná elektronická adresa (odvozená od přihlašovacího jména) je správná (můžete např. změnit jmeno.prijmeni@domena.cz na Jmeno.Prijmeni@Domena.cz). Nakonec klepnutím na tlačítko Odeslat údaje uložíte.

Pokud tyto údaje neuložíte, nebudete moci správně odesílat poštu a navíc při příštích přihlášeních budete opakovaně vyzýváni k jejich zadání.

Nastavení poštovních složek

Pokud plánujete současné použití jiného poštovního klientu, dejme tomu MS Outlook Expressu, je vhodné se před nastavením složek ve webovém rozhraní přihlásit z tohoto klientu. Nově vytvořená schránka má totiž pouze složku INBOX (Doručená pošta), ostatní složky je třeba založit ručně. Ale např. zmiňovaný MS Outlook Express, pokud nenajde systémové složky, založí je automaticky. V české verzi jsou standardně pojmenované Koncepty a Odeslaná pošta. Pokud byste si tedy složky ve webovém rozhraní pojmenovali jinak, až se v budoucnu připojíte k poště MS Ootlook Expressem, ten si založí svoje verze a budete mít např. dvě složky pro odeslanou poštu, jednu bude používat MoreMail, druhou MS Outlook Express (ale někdy to může být Váš záměr).

MoreMail si nezaloží žádnou složku sám. Pokud to tedy neudělá za Vás jiný poštovní klient, vytvořte si je ručně. Výchozí pojmenování systémových složek v MoreMail je Odeslaná pošta, Koncepty a SPAM (na vytvoření posledně jmenované složky nevyžádané pošty je nástroj).

Dále si můžete vytvořit libovolné další složky. Náš poštovní server dokáže vytvářet i podsložky (libovolné úrovně). Pokud souběžně používáte jiný poštovní klient, nezapomeňte po změnách ve složkách jedním kientem provést znovunačtení a přihlášení složek na ostatních klientech (v MoreMail na stránce Složky).

Základní činnosti

Další informace najdete v sekci Jak na to.

Odhlášení

Nezapomeňte se nakonec odhlásit. Pokud nebudete komunikovat se serverem déle než přibližně jednu hodinu, server Vás automaticky odhlásí. Během této doby však může případný útočník v internetu zneužít Vašeho přihlášení a použít Vaši poštovní schránku. Proto před zavřením okna prohlížeče klepněte na prvek Odhlásit se vpravo nahoře.

Pokud si zapnete automatické obnovování seznamu složek nebo si otevřete oznamovací okno, pak se připojení k serveru stále udržuje, i když odejdete od počítače, i když se spustí spořič obrazovky...