Pošta - Web - Složky

Z More
Přejít na: navigace, hledání
Nápověda webového rozhraní pošty: Složky

 Nová zpráva  Adresář  Složky  Možnosti  Hledat  Nápověda  Sdílené složky  Kalendář

https://mail.more.cz

Složky

V bočním panelu (vlevo nebo vpravo podle nastavení) se zobrazují všechny přihlášené složky (ve stromové struktuře) a další užitečné informace.

Zkontrolovat poštu

Obnoví seznam složek včetně počtu nepřečtených zpráv. Čas poslední aktualizace seznamu je uveden podle nastavení Zobraz čas na panelu Složek.

Seznam

Nahoře jsou odkazy na speciální složky

Doručená pošta (INBOX) 
obsahuje nově došlé a ještě nepřečtené, přečtené a ještě nepřeřazené a také dosud nesmazané zprávy (složku sdílí i POP3)
Koncepty 
obsahuje rozepsané zprávy a šablony dopisů, které byly uloženy tlačítkem Koncept ve formuláři nové zprávy (jen pokud máte zapnuté používání konceptů)
Odeslaná pošta 
obsahuje veškeré odeslané zprávy (jen pokud máte zapnuté automatické ukládání odeslané pošty)
SPAM 
dočasné úložiště pro nevyžádanou poštu, kam ji přesouváte (ručně nebo tlačítkem SPAM) zpravidla ze složky Doručené pošty a odkud si ji poštovní server pravidelně vyzvedává a učí se pro příští podobné zprávy pro lepší detekci nevyžádané pošty (jen pokud již máte složku vytvořenou)
Koš 
obsahuje všechny smazané a ještě nevysypané zprávy (jen pokud máte zapnuté používání koše)

Dále pokračují Vaše osobní složky. V závorce za názvem složky se zobrazuje počet nepřečtených zpráv (jsou-li takové).

Přihlášený uživatel

Ukazuje se podle nastavení Zobrazit jméno uživatele a Pozice zobrazení jména uživatele (alternativa k uživatelskému jménu.

Uživatelské jméno

Ukazuje se podle nastavení Zobrazit uživatelské jméno pod seznamem složek.

IP adresa

Ukazuje se podle nastavení Zobrazit IP adresu pod seznamem složek.

Jméno počítače

Ukazuje se podle nastavení Zobrazit jméno počítače pod seznamem složek.

Otevřít oznamovací okno

Klepnutím otevřete okno, které sleduje složku Douručené pošty a upozorňuje na nepřečtené zprávy.

Využitá kapacita

Ukazuje celkovou obsazenou kapacitu Vaší poštovní přihrádky.

Vytvořit složku

 1. zadejte název nové složky
 2. zvolte její umístění ([Nic] zvolte, pokud má být složka na nejvyšší úrovni)
 3. klepněte na Vytvořit

Přejmenovat složku

 1. v seznamu vyberte složku k přejmenování
 2. klepněte na Přejmenovat
 3. v nově otevřeném formuláři zadejte nové jméno
 4. klepněte na Odeslat

Odstranit složku

 1. v seznamu vyberte složku k odstranění
 2. klepněte na Odstranit

Odhlásit

 1. z levého seznamu vyberte složky (víc složek vyberete přidržením klávesy Ctrl)
 2. klepněte na Odhlásit

Přihlásit

 1. z pravého seznamu vyberte složky (víc složek vyberete přidržením klávesy Ctrl)
 2. klepněte na Přihlásit

Vytvořit složku pro nevyžádanou poštu

 • Pokud ještě nemáte vytvořenou složku SPAM, klepněte na tlačítko Vytvořit složku pro nevyžádanou poštu.
 • Jestliže máte složku SPAM již vytvořenou, klepnutím na Otevřít složku nevyžádané pošty přejdete na příslušnou složku.

Velikosti složek

 • zobrazuje seznam všech složek a podsložek
 • klepnutím na název složky se otevře příslušná složka
 • tabulka uvádí počet všech zpráv ve složce, z toho nepřečtených, a celkovou velikost pošty v jednotlivých složkách
 • uvedeny jsou i celkové a mezisoučty
 • tabulka se na stránce zobrazí, jen pokud máte u Zobrazit velikosti složek zapnuto Na stránce Složky.