Pošta - Web - Možnosti - Pořadí v seznamu

Z More
Přejít na: navigace, hledání
Nápověda webového rozhraní pošty: Možnosti

 Nová zpráva  Adresář  Složky  Možnosti  Hledat  Nápověda  Sdílené složky  Kalendář

https://mail.more.cz

 Osobní informace  Vzhled - možnosti  Zvýrazňování zpráv  Složky - možnosti  Pořadí v seznamu  Změna hesla  Možnosti kontroly pravopisu


Pořadí seznamu zpráv je pořadí, v jakém jsou uspořádány sloupce ve výpisu zpráv. Můžete přídávat, odebírat a přesunovat jednotlivé složky.

Zaškrtávací pole

Umožňuje zvolit více zpráv v seznamu a provést s nimi hromadnou operaci.

Od

Jméno nebo emailová adresa odesílatele.

Datum

Datum a čas doručení zprávy. Formát ovlivňuje nastavení Vždy zobrazovat celé datum.

Příznaky zprávy

Zobrazuje stavové příznaky zprávy:

smazaná zpráva
zodpovězená zpráva
zpráva s přílohou
 ! 
zpráva s vysokou prioritou
 ? 
zpráva s nízkou prioritou

Velikost

Zobrazuje velikost zprávy.

Předmět

Jediná povinná položka (klepnutím na předmět zprávy v seznamu se otevře zpráva).

Nahoru / dolů

Posouvá vybranou položkou nahoru / dolů.

Přiložit / odstranit

Přidává / odstraňuje položku do / ze seznamu.