Pošta - Web - Kalendář

Z More
Přejít na: navigace, hledání
Nápověda webového rozhraní pošty: Kalendář

 Nová zpráva  Adresář  Složky  Možnosti  Hledat  Nápověda  Sdílené složky  Kalendář

https://mail.more.cz

Obecné ovládací prvky

Náhled na měsíc

Přepne zobrazení kalendáře na do měsíční formy. Jednotlivé dny jsou uspořádány v řadách po týdnech počínaje nedělí a konče sobotou.

Náhled na den

Přepne zobrazení kalendáře na do denní formy. Den obsahuje časy od 07:00 do 22:00 a případně i vložené události.

Kalendář v náhledu na měsíc

<< Rok

Otočí kalendář i jeden rok do minulosti.

Rok >>

Otočí kalendář i jeden rok do budoucnosti.

< Měsíc

Otočí kalendář i jeden měsíc do minulosti.

Měsíc >

Otočí kalendář i jeden měsíc do budoucnosti.

číslo dne v měsíci

Přepne na denní kalendář a otočí na tento den.

událost

Dny obsahující události ukazují také názvy událostí (a v titulku i čas zahájení a popis).

rok a měsíc

Rozbalovací seznamy použijete, pokud chcete zobrazit konkrétní měsíc a nechce se na něj "doklikávat".

Přejít

Skočí na měsíc zvolený v rozbalovacím seznamu.

Kalendář v náhledu na den

< Den

Otočí kalendář na předchozí den.

Den >

Otočí kalendář na následující den.

PŘIDEJ

Přidá událost do kalendáře na zvolený čas zahájení (lze změnit).

ZMĚŇ

Upraví dřive vytvořenou událost.

SMAŽ

Odstraní dřive vytvořenou událost.

Parametry události

Počáteční čas

Určuje čas zahájení události. Pokud jej upravíte, posune se událost na kalendáři v rámci dne (den změnit není možné).

Dálka

Určuje délku trvání. Rozsah možností je od 0 minut (jednorázová akce) do 6ti hodin. Z doby trvání se určuje interval, který se zobrazuje v seznamu událostí.

Priorita

Určuje prioritu události. Možné hodnoty jsou Normální a Vysoká.

Název

Název je krátký popis události (zobrazí se v měsíčním pohledu).

popis

Delší popis události, zobrazí se např. v měsíčním zobrazení, pokud ponecháte nějakou dobu myš nad krátkým názvem.

Nastav událost

Stisknutím tlačítka potvrdíte novou událost a zapíšete si jí do kalendáře.

Aktualizovat událost

Stisknutím tlačítka odešlete upravenou verzi události a po následném potvrzení se zapíše do kalendáře.