Pošta - Zabezpečení

Z More
Přejít na: navigace, hledání

Náš server došlé pošty používá pro zajištění soukromí zebezpečenou komunikaci SSL. Pokud se ke své schránce připojujete z nezabezpečeného místa, měli byste použít zabezpečenou komunikaci. IMAP server to dokonce vyžaduje (tam už je v sázce víc, než jen při POP3, IMAP obsahuje veškerou poštu, kdežto POP3 jen nově došlou a ještě nestaženou). Pokud si to přejete, můžete použít zabezpečenou komunikaci i z bezpečného místa. Zabezpečení pomocí SSL můžete realizovat i pro odeslanou poštu (SMTP), můsíte však přiložit stejné autentizační údaje (jmén a heslo), jaké používáte pro svou schránku (IMAP/POP3). SSL komunikace používá šifrování k znemožnění odposlechu a certifkáty pro zaručení identity.

Jak si zapnu zabezpečenou komunikaci? Používám MS Outlook Express a chci použít IMAP.
Z menu Nástroje zvolte Účty..., vyberte svůj účet, klepněte na Vlastnosti, na kartě Servery ověřte, že máte Příchozí pošta (IMAP) imap.more.cz, a na kartě Upřesnit zaškrtněte Tento server požaduje zabezpečené připojení (SSL) pod položkou Příchozí pošta (IMAP), jejíž hodnota se automaticky přepne ze 143 na 993. Uzavřete dialog vlastností a následně i účtů.
Jak mohu používat zabezpečený POP3 server s MSOE?
Z menu Nástroje zvolte Účty..., vyberte svůj účet, klepněte na Vlastnosti, na kartě Servery ověřte, že máte Příchozí pošta (POP3) pop3.more.cz, a na kartě Upřesnit zaškrtněte Tento server požaduje zabezpečené připojení (SSL) pod položkou Příchozí pošta (POP3), jejíž hodnota se automaticky přepne ze 110 na 995. Uzavřete dialog vlastností a následně i účtů.
Často se připojuji se svým notebookem z různých míst v internetu, ze kterých mi nejde odeslat poštu.
Jednou z možností je zabezpečit SMTP server odchozí pošty. V MSOE z menu Nástroje zvolte Účty..., vyberte svůj účet, klepněte na Vlastnosti, na kartě Servery ověřte, že máte Odchozí pošta (SMTP) smtp.more.cz, zaškrtněte Server požaduje ověření (po klepnutí na Nastavení... ponechte v okně Server odchozí pošty zvolenou volbu Použít stejné nastavení jako pro server příchozí pošty, případně zvolte Přihlašovat se jako a vyplňte svoje přihlašovací údaje) a na kartě Upřesnit zaškrtněte Tento server požaduje zabezpečené připojení (SSL) pod položkou Odchozí pošta (SMTP), jejíž hodnota by se automaticky měla přepnout z 25 na 465 (pokud ne, opravte hodnotu ručně). Uzavřete dialog vlastností a následně i účtů.
Používám nezabezpečený POP3, ale chtěl bych začít používat zabezpečený IMAP. Jak na to?
Prostudujte si návod na přechod z POP3 na IMAP a zvolte v něm uvedenou zabezpečenou komunikaci.
Po zapnutí zabezpečeného spojení mi program říká, že certifikát serveru není důvěryhodný. Jak tomu mám rozumět?
Obecně vzato počítač (automaticky) důvěřuje jen určité skupině certifikátů a novým certifkátům, které jsou těmito podepsány. Pokud vstoupíte do (pro počítač) neznámé zóny, počítač si není jist, jestli má pokračovat, protože nemá k serveru důvěru. Pokud tu důvěru máte, klepněte na Ano a pokračujte. Stejné je to u poštovního serveru.
Při každém dalším přístupu do zabezpečené schránky mi počítač oznamuje, že certifikát není důvěryhodný.
Naimportujte si náš certifikát do seznamu důvěryhodných a počítač už nebude dotazy pokládat. Od této chvíle bude počítač důvěřovat všem certifikátům vydaných touto certifikační autoritou.