Pošta - Nastavení

Z More
Přejít na: navigace, hledání

Tento článek popisuje základní a běžné nastavení poštovního programu:

Předpoklady

 • poštovní přihrádka u nás
 • připojení k internetu od nás
 • poštovní program

Pro zjednodušení bude dále popsáno nastavení pro

 • email jara@more.cz
 • heslo velikán
 • MS Outlook Express CZ

Vytvoření účtu

 • v hlavní nabídce zvolte Nástroje / Účty
 • stiskněte tlačítko Přidat / Pošta...
 • vyplňte celé svoje jméno Jaroslav Cimrman a stiskněte Další
 • zadejte svou emailovou adresu jara@more.cz a stiskněte Další
 • na stránce serverů vyplňte a stiskněte Další
  • typ serveru příchozí pošty zvolte IMAP
  • zadejte server příchozí pošty IMAP imap.more.cz
  • zadejte server odchozí pošty SMTP smtp.more.cz
 • na stránce přihlášení vyplňte a stiskněte Další
  • zadejde název účtu stejný s e-mailovou adresou jara@more.cz
  • zadejte své heslo velikán a případně jej nechte zapamatovat
  • nepoužívejte SPA
 • stiskněte Dokončit, tím dokončíte průvodce, ale můžete hned pokračovat dál

Úprava nastavení účtu

 • pokud je ještě nemáte, zobrazte Nástroje / Účty
 • vyberte účet, který chcete upravit a stiskněte Vlastnosti
 • na kartě Obecné můžete
  • změnit název (původně imap.more.cz) na nějaký lépe popisný
  • upravit svoje jméno (přidá se před e-mailovou adresu v odeslané poště: Jaroslav Cimrman <jara@more.cz>)
  • přidat svého změstnavatele
  • ověřit správné zadání e-mailové adresy
  • použít tento účet pro synchronizaci, pak se bude automaticky občerstvovat seznam došlých mailů v zadaném intervalu (Nástroje / Možnosti / Interval)
 • na kartě Servery můžete
  • ověřit server příchozí pošty IMAP imap.more.cz
  • ověřit server odchozí pošty SMTP smtp.more.cz
  • ověřit název účtu, který se shoduje s e-mailovou adresou jara@more.cz
  • heslo je skryté ******
  • nepoužívejte přihlašování zabezpečeným ověřováním hesla
  • nezabezpečený server odchozí pošty nepožaduje ověření (zaškrtněte jen při zabezpečení SMTP pomocí SSL, viz dále)
 • na kartě Upřesnit můžete
  • ověřit, že odchozí pošta SMTP používá port 25 a nepoužívá zabezpečení SSL, nebo používá port 465 a používá zabezpečení SSL (viz zabezpečení)
  • ověřit, že příchozí pošta IMAP používá port 143 bez SSL, nebo 993 s SSL (viz zabezpečení)
 • na kartě IMAP můžete
  • zajistit, že cesta ke kořenové složce je prázdná
  • zvolit, jestli se budou kontrolovat na novou poštu všechny, i skryté složky
  • zvolit ukládání veškeré odeslané pošty do složky Odeslaná pošta
  • zvolit ukládání nedopsané pošty do složky Koncepty

Sestavení složek IMAP

 • po dokončení vytváření účtu nebo kdykoliv později (klepnutím na Složky serveru IMAP v kontextové nabídce účtu) otevřete okno se seznamem složek
 • pokud se tak nestane automaticky, stiskněte Obnovit seznam
 • vyberte si složky, ke kterým chcete mít přístup
 • zavřete okno tlačitkem OK, seznam složek se sesynchronizuje
 • alternativně můžete nastavit (pro každou složku zvlášť), zda chcete obsah složky synchronizovat a v jakém rozsahu volbou z kontextové nabídky složky Nastavení synchronizace
  • nesynchronizovat, pokud si nepřejete obsah složky synchronizovat (automaticky ani po stisknutí Přijmout a Odeslat) - složka se bude synchronizovat až při jejím otevření
  • všechny, pokud si přejete automaticky stahovat všechnu poštu včetně příloh
  • pouze nové zprávy, pokud si přejete stahovat jen ty nově došlé
  • pouze záhlaví (doporučeno), v takovém případě se synchronizují jen hlavičky mailů, takže je možné např. maily smazat nebo přesunout do jiné složky bez stahování na počítač

Práce na více počítačích se stejnou schránkou

 • stejnou schránku si stejným způsobem můžete nakonfigurovat na více počítačích
 • složky a pošta jsou na serveru, takže můžete pracovat na obou počítačích i současně

Alternativní přístup pomocí POP3

Pokud z nějakého důvodu nechcete nebo nemůžete použít IMAP, můžete použít POP3. Postup je stejný jako pro preferovaný IMAP s těmito odchylkami:

 • místo IMAP volte POP3
 • místo imap.more.cz volte pop3.more.cz
 • místo nezabezpečeného portu 143 bude port 110
 • místo zabezpečeného portu 993 bude port 995
 • odeslanou poštu a koncepty nemůžete ukládat na server, zůstávají na počítači
 • složky jsou jen na lokálním počítači, není možné je sdílet
 • při stahování pošty je možné stažené zprávy po nastavenou dobu ponechat na serveru