Pošta - Doručování

Z More
Přejít na: navigace, hledání

Poštovní systém používá pro doručování zásilek elektronické pošty SMTP protokol popsaný též v češtině zde a případně zde. Tento protokol předepisuje způsob komunikace mezi dvěma počítači, z nichž jeden chce předat textovou zprávu v elektronické podobě druhému počítači s tím, že předpokládá, že si ji později vyzvedne a přečte cílový uživatel. Později se rozšířil formát textové zprávy tak, aby se daly posílat jednak zprávy s diakritikou, jednak zprávy s přílohou.

Jakmile ve svém poštovním programu napíšete zprávu a dáte mu pokyn k odeslání, program pomocí SMTP protokolu naváže spojení s nastaveným SMTP serverem. (Ve všech našich lokalitách platí nastavení smtp.more.cz.) Pokud server nemá formální výhrady (např. neplatná adresa příjemce), zprávu přijme a vloží do své vstupní fronty. Zpráva čeká ve frontě, dokud na ní nepřijde řada.

Náš server zprávu nejprve otestuje na přítomnost virů, vyhodnotí skóre SPAMu, a pokud je vše v pořádku, odloží server zprávu do své výstupní fronty. Zde zpráva čeká na odeslání ze serveru (pokud je zpráva určena cizím příjemcům) nebo přímé doručení do poštovní schránky (pokud je zpráva pro našeho lokálního uživatele).

Je-li adresátem náš uživatel, cesta mailu zde končí. Zpráva se uloží do databáze a uživatel prostřednictvím svého hesla ke schránce přistoupí (protokolem IMAP nebo POP3, případně přes webové rozhraní.

Pokud je však adresátem jiný uživatel, podle doménového MX záznamu určí server, komu má zprávu předat, abu ji mohl doručit. Zpravidla tak najde přímo cílový server (ten už posléze zprávu doručí do příslušné přihrádky), ale někdy to může být jen retranslační pojítko (relay server), který pouze zprostředkuje přenos zprávy, zprávu od našeho serveru převezme, ale nenechá si jí a předá jí dalšímu serveru, např. do vnitřní rozlehlé sítě. Stejně se chová v opačném směru i náš záložní poštovní server, pokud není hlavní server momentálně dostupný, přebírá poštu za něj a jakmile se spojení obnoví, zprávy najednou předá hlavnímu.

V cílové schránce ještě může nastat jedna z následujících situací:

  • uživatel (cílový příjemce) vyčerpal kapacitu své schránky
  • uživatel má aktivovanou automatickou odpověď ("jsem na dovolené")
  • uživatel má přesměrovanou schránku na jinou adresu

Ve všech těchto situacích cílový server vytvoří novou zprávu, která podle situace obsahuje výtah z původní zprávy (např. předmět) a je adresována zpět odesílateli, případně je totožná s původní, akorát se změní adresát. Zvláštní skupinu pak tvoří skupinové adresy (jedna zpráva je doručena více uživatelům, u každého z nich může nastat jedna z popsaných situací) a tzv. mailing listy (obdoba skupinových adres).

Kdekoliv po cestě mezi odesílajícím počítačem a schránkou adresáta může dojít k problémům, např. schránka už neexistuje, nebo jiným důvodům, při kterých se vrátí zpět odesílateli nějaká zpráva o stavu doručení. Tyto zprávy lze rozdělit do těchto skupin:

  • varování odesílatele, že cílový server není dostupný déle než určitou dobu, zpravidla hodiny, a že tedy není možné uživateli zprávu doručit v obvyklé době, pokus o doručení však pokračuje
  • varování odesílatele, že poslal zprávu, která podle místní politiky cílového serveru nemohla být doručena, např. mail s přílohou se spustitelným souborem, virem apod.
  • varování příjemce, že se mu odesílatel pokouší odeslat zprávu, která nesplňuje místní politiku zabezpečení
  • chyba doručení odesílateli, např. adresát neexistuje, má plnou schránku, nebo jeho server po dlouhou dobu nereaguje (dny)
  • oznámení o doručení odesílateli, pokud si to odesílatel vyžádal

Potvrzení o doručení jsou dvojího typu, podle toho, kdo zprávu odesílá. Pokud jí odesílá server, je to oznámení o tom, že server zprávu úspešně předal cílovému serveru, takže se lze domnívat, že zpráva byla doručena přímo do schránky uživatele (ovšem pokud je schránka přesměrována, může v takovém případě být odesílateli doručeno více takových oznámení, od každého další poštovního serveru). Zpráva tohoto typu může vypadat např. takto (text našeho serveru):

Your message was successfully delivered to the destination(s)
listed below. If the message was delivered to mailbox you will
receive no further notifications. Otherwise you may still receive
notifications of mail delivery errors from other systems.

Zpráva je zpravidla v angličtině, protože server neví, jakým jazykem hovoří odesílatel (zprávu odesílá jak našim odesílatelům, tak odesílatelům našich příjemců). Naproti tomu zprávu o přečtění (nebo lépe o zobrazení, program totiž nemůže vědět, zda uživatel mail skutečně přečetl od začátku do konce) odesílá poštovní program zpravidla v jazyce, v jakém je instalován.

Ať už jde o zprávu o doručení nebo o přečtení, její odeslání, ani požadování, není povinné. Pokud tedy odesílatel odešle zprávu, ve které nepožaduje ani jeden z typů doručenky, pravděpodobně ani žádnou nedostane. Jestliže si však ve zprávě doručenku vyžádá (např. naše webové rozhraní podporuje oba typy doručenek nezávisle na sobě) a druhá strana odeslání podporuje (poštovní programy mají zpravidla možnost se před odesláním potvrzení o přečtení zeptat uživatele, zda si to skutečně přeje, a případně zprávu neodeslat), doručenky budou odesílateli doručeny.

Další související internetové normy