Reporyje.more.cz - kolize

Z More
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Zarušení wifi sítě

Od léta 2005 bylo uživateli wifi sítě Reporyje.more.cz pozorováno výrazné snížení kvality přenosu a časté výpadky. Po důkladné prověrce všech komponent wifi sítě Reporyje.more.cz (s negativním výsledkem) proběhlo dne 13.9.2005 měření signálu a rušení v lokalitě provozované sítě.

Některé prostředky nemají zákonem žádanou regulaci výkonu a překračují povolenou mez 100mW vyzářeného výkonu (viz též [www.ctu.cz]).

Měření proběhlo všesměrovou anténou ve výšce jednoho metru nad zemí nad veřejnými komunikacemi se zaznamenanými body v rozteči nejméně jeden metr. Výsledky byly zaneseny do následujících mapek. Čím silnější je čára, tím silnější signál byl v daném místě zjištěn.

Celkové radiové záření

Naměřené údaje byly v každém bodě "sečteny" a zaneseny do následujího grafu (tento graf byl normalizován na 15ti násobkem jinak by výsledky zaplnily celou plochu):

Soubor:WiFiSpots 0.jpg

V místě nejvyšší zátěže je "celkový objem elektromagnetických vln" až 15x vyšší, než kolik norma povoluje pro jedno koncové zařízení.

Naše vlastní síť

( 00:c0:49:da:ef:95 ) 11 ( Reporyje.more.cz ) 54/100 (US Robotics)

Centrální bod 10.0.0.2:

Soubor:WiFiSpots 24.jpg

( 00:c0:49:da:ef:a6 ) 1 ( Reporyje.more.cz ) 54/100 (US Robotics)

Lokální krytí 10.2.0.1:

Soubor:WiFiSpots 25.jpg

( 00:c0:49:d8:ee:fe ) 5 ( Reporyje.more.cz ) 54/100 (US Robotics)

Lokální krytí 10.3.0.1:

Soubor:WiFiSpots 22.jpg

( 00:c0:49:de:dc:c8 ) 6 ( stamb@Reporyje.more.cz ) 54/100 (US Robotics)

Lokální krytí 10.5.0.2:

Soubor:WiFiSpots 26.jpg


Nejsilnější rušení

( 00:4f:62:00:84:81 ) 8 ( kopretina ) 11

Soubor:WiFiSpots 10.jpg

( 00:4f:62:03:18:ac ) 10 ( Vodnanska ) 11

Soubor:WiFiSpots 11.jpg

( 00:4f:62:03:9b:7c ) 4 ( EUROSIGNAL_Reporyje01a ) 11 WEP

Soubor:WiFiSpots 12.jpg

( 00:4f:62:03:a0:92 ) 2 ( Reporyje01b ) 2 WEP

Soubor:WiFiSpots 13.jpg

( 00:80:c8:38:65:54 ) 6 ( Roschs ) 11 (D-Link) WEP

Soubor:WiFiSpots 20.jpg

( 00:c0:49:d8:f7:06 ) 8 ( USR5450 ) 54 (US Robotics) WEP

Soubor:WiFiSpots 23.jpg

Slabší rušení

( 00:0b:6b:34:35:62 ) 11 ( EUROSIGNAL_Reporyje01 ) 11 (Wistron Neweb Corp.)

Soubor:WiFiSpots 4.jpg

( 00:60:b3:6b:d1:36 ) 6 ( czfreenet.reporyje01 ) 11 (Z-Com)

Soubor:WiFiSpots 16.jpg

( 00:e0:98:be:8a:64 ) 6 ( Stodulky ) 11 (Abocom systems)

Soubor:WiFiSpots 27.jpg

( 00:e0:98:be:b4:0f ) 6 ( Ohrada ) 11 (Abocom systems)

Soubor:WiFiSpots 28.jpg

Lokální přeslechy a velmi slabé signály

( 00:02:2d:bc:e0:43 ) 7 ( ) 11 Proxim / Agere Systems / Lucent Technologies

Soubor:WiFiSpots 1.jpg

( 00:04:e2:c4:f6:c8 ) 2 ( JK028 ) 54 (SMC Networks) WEP

Soubor:WiFiSpots 2.jpg

( 00:04:ed:16:40:79 ) 11 ( mh ) 11 (Billion Electric)

Soubor:WiFiSpots 3.jpg

( 00:0e:2e:40:73:17 ) 1 ( Gbella.CZFree.Net ) 2 (Edimax Technology)

Soubor:WiFiSpots 5.jpg

( 00:11:d8:56:4f:81 ) 10 ( Evangelion ) 11 (ASUSTek Computer)

Soubor:WiFiSpots 6.jpg

( 00:11:d8:74:c6:bd ) 6 ( cwfhb1 ) 54 (ASUSTek Computer) WEP

Soubor:WiFiSpots 7.jpg

( 00:13:10:9b:3b:a0 ) 6 ( www.widenet.cz ) 54 (Cisco-Linksys)

Soubor:WiFiSpots 8.jpg

( 00:30:4f:21:c9:2a ) 5 ( naskove ) 11 (PLANET Technology)

Soubor:WiFiSpots 9.jpg

( 00:50:fc:8d:70:0c ) 4 ( default ) 11 (Edimax Technology) WEP

Soubor:WiFiSpots 14.jpg

( 00:50:fc:f4:0a:2e ) 11 ( default ) 48 (Edimax Technology) WEP

Soubor:WiFiSpots 15.jpg

( 00:60:b3:6d:93:92 ) 2 ( Amfora.CZFree.Net ) 11 (Z-Com)

Soubor:WiFiSpots 17.jpg

( 00:60:b3:79:35:7d ) 9 ( www.i-bohemia.cz.002 ) 5.5 (Z-Com)

Soubor:WiFiSpots 18.jpg

( 00:60:b3:8b:a7:25 ) 5 ( link001006 ) 5.5 (Z-Com)

Soubor:WiFiSpots 19.jpg

( 00:90:4b:26:87:71 ) 1 ( KAHOBUREMIZ ) 11 (Gemtek Technology) WEP

Soubor:WiFiSpots 21.jpg

( 00:e0:98:be:df:76 ) 3 ( Elite.CZFree.Net ) 11 (Abocom systems)

Soubor:WiFiSpots 29.jpg

( 0e:51:5f:b2:8d:03 ) 9 ( linksys ) 11 WEP PEER

Soubor:WiFiSpots 30.jpg

Náprava

Lokální provozovatelé bezdrátových zařízení by si měli být vědomi podmínek jejich provozu a dodržovat je. V souvislosti s tím je třeba zahájit jednání s těmi provozovateli, kteří svým jednáním omezují práva ostatních.

Dohoda o rozdělení kanálů

Kanály používané u WiFi 2,4GHz (802.11b a 802.11g) se vzájmeně překrývají:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/f/fe/80211-Frequency.jpg

(zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11)

Proto je potřeba stanovit plán přidělování kanálů, podle kterého se budou stanice ladit.

Snižení vyzářeného výkonu

Zejména pro domácí potřeby se často nesprávně ponechává přístupový bod na plném výkonu, signál je pak zbytečně silný, zejména při použití externích antén. Pokud se navíc podcení bezpečnostní aspekt, doplatí na to nakonec sám provozovatel takového zařízení.

Je vhodné nastavit nejmenší výkon, při kterém je přijatelný dosah (budova, pozemek...). Rozhodně nesmí překročit stanovený limit 100mW e.i.r.p.

Použití sektorových antén

Při použití sektorových antén se dosáhne lepšího pokrytí menšího prostoru, takže v místě, kde si to provozovatel přeje, je kvalitnější signál i při nižším výkonu, než při použití všesměrové antény, a naopak v místě, kde si provozovatl nepřeje mít signál (např. na ulici před domem) je pokrytí minimální.

Kdo dřív přijde, ten dřív mele

Pokud nedojde ke shodě mezi účastníky rádiového provozu, platí toto pravidlo:

Případné rušení řeší fyzické a právnické osoby vzájemnou dohodou. Nedohodnou-li se, postupuje se podle § 100 zákona (rozuměj Telekomunikačního zákona ve znění pozdějších předpisů), případně zastaví provoz ten uživatel, který uvedl do provozu stanici způsobující rušení později ("všobecné oprávnění č. VO-R/12/08.2005-34 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat na principu rozprostřeného spektra nebo OFDM v pásmech 2,4 GHz a 5 GHz").