Pošta - Změna

Z More
Přejít na: navigace, hledání

Vážený zákazníku,

s radostí Vám oznamujeme, že o půlnoci z pátku 10.6. na sobotu 11.6.2005 spouštíme nový poštovní server. Počínaje tímto okamžikem bude veškerá pošta směrována již do nového serveru. Pošta doručená do té doby do původního serveru bude bezprostředně přesunuta na nový server a původní server bude odpojen, tento proces může trvat několik minut, během této doby bude služba poštovního systému omezena, nicméně žádná pošta se neztratí.

Vzhledem k tomu, že nový poštovní server zachová jak svoje jméno tak i název Vašeho účtu, pravděpodobně nemusíte provést žádné úpravy ve Vašem poštovním programu. Pro jistotu zde ale uvádíme všechny potřebné údaje Vaší poštovní schránky:

Typ serveru příchozí pošty: POP3
Příchozí pošta (POP3): pop3.more.cz
Odchozí pošta (SMTP): smtp.more.cz *)
Název účtu: <Vaše e-mailová adresa>
Heslo: <nemění se>

*) SMTP server může být jiný v závislosti na místě připojení (SMTP server Vašeho lokálního poskytovatele)

Pokud by nastaly po změně serveru jakékoli potíže s používáním pošty, zkontrolujte tato nastavení ve Vašem poštovním programu (např. MS Outlook Express: Nástroje / Účty / <Váš účet> / Vlastnosti / Servery), případně neváhejte a kontaktujte správce systému na telefonním čísle uvedeném na kartě uživatele.

Následují novinky poštovního systému, pokud chcete od pošty víc než dosud, čtěte, prosím, do konce. Další podrobnosti najdete na http://wiki.more.cz/index.php/Net:Mail.

Antivirová ochrana

Server příchozí i odchozí pošty je vybaven antivirovou ochranou v reálném čase, to znamená, že před postoupením zprávy dál (při odesílání směrem k cíli, při příjmu do Vaší schránky). Databáze virů se aktualizuje průběžně několikrát za den. Žádná zpráva obsahující virus není předána dál a je zničena. Nepodceňujte však na své straně antivirovou ochranu! Žádný antivirus není stoprocentní.

Antispamová ochrana

Server příchozí i odchozí pošty je vybaven antispamovou ochranou v reálném čase, to znamená, že se nejprve provede kontrola na nevyžádanou poštu, a teprve poté zařadí do Vaší schránky nebo odešle směrem k cíli. Testování je založeno na vyhledávání známých reklamních slov a jejich kombinací na kontrole průchozích uzlů proti černé listině (o některých serverech je známo, že rozesílají spam, pokud zpráva prošla tímto serverem, je to pro ní mínus). Zpráva, o které se server domnívá, že je nevyžádanou, označí v jejím titulku slovem SPAM a skórem (čím vyšší, tím spíše jde o spam).

Antirelayová ochrana

Server příchozí pošty je zabezpečen antirelayovou ochranou v reálném čase, to znamená, že před přijetím jakékoli zprávy od cizího serveru zkontroluje tento server proti černé listině (seznam serverů, které umožňují spammerům rozesílat nevyžádanou poštu). Tuto ochranu měl i původní poštovní server, nyní však byla rozšířena o další černé listiny (např. spamování přímo z počítače, bez serveru jako prostředníka).

Aktivní učení antispamové ochrany

S Vaší pomocí se antispamová ochrana stále učí a zlepšuje svoje rozhodování. Pokud k Vám dorazí nevyžádaná pošta, která nebyla jako spam označena, ale přesto to spam nejen pro Vás je, můžete jí přesunout do speciální složky na IMAP serveru (viz dále) a antispamová ochrana se pro příště z takovéhoto dopisu poučí a podobným budoucím dopisům bude přidělovat vyšší skóre.

IMAP server

Poštovní server podporuje oba protokoly POP3 i IMAP. POP3 protokol umožňuje stahovat novou poštu do Vašeho počítače, neumožní však sdílet tuto poštu na více počítačích (např. v práci a doma). IMAP server však dovoluje zakládat složky přímo na serveru a tyto složky pak sdílet i na jiných počítačích. Pošta zůstává na serveru a na Váš počítač se stáhne až když si jí otevřete (můžete jí tedy např. smazat před jejím úplným stažením a šetřit tak linku do internetu).

Zabezpečení spojení se serverem

Pokud se ke své schránce připojujete z veřejného internetu, měli byste použít zabezpečený protokol (IMAP server to vyžaduje, u POP3 je to volitelné, ale doporučované). Připojení z uzavřeného intranetu toto zabezpečení nepožaduje, protože celá cesta od Vašeho počítače k serveru je bezpečná, nicméně, pokud jí nedůvěřujete, můžete zabezpečení použít i v tomto případě.

Webové rozhraní

K Vaší poštovní schránce máte přístup odkudkoliv přes zabezpečené webové rozhraní na adrese https://mail.more.cz/. Můžete tak přistupovat ke své poště i z veřejných přístupných bodů, jako jsou internetové kavárny, hotely apod., a to i bez svého počítače (jen nezapomeňte smazat hesla apod.). Webové rozhraní Vám navíc umožní např. změnit heslo do schránky či poskytnout sdílení libovolné IMAP složky jiným uživatelům a řídit přístupová oprávnění k těmto složkám.


Věříme, že všechny novinky uvítáte s nadšením a že bohatě převáží oba negativní dopady této změny - nutnost číst tento dopis a zkontrolovat, zda máte správně nastavený poštovní program. Pokud budete chtít využít nový IMAP server a nevíte, jak na to, zkuste již zmiňovaný odkaz, na kterém snad najdete odpověď, případně nás kontaktujte na uvedeném telefonním čísle.


S přátelským pozdravem

Ing. Daniel Kahoun
technický ředitel
ESO Systém, v.o.s.