Síť - Test

Z More
Verze z 29. 9. 2008, 16:08, kterou vytvořil Dan (diskuse | příspěvky) (servery DNS: adresa -> název)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Otestujte si připojení k internetu a ověřte správnost nastavení parametrů.

zjištění IP adresy

W9x 
spusťte Start / Spustit / winipcfg / Enter
W2K, WXP 
spusťte Start / Spustit / cmd / Enter / ipconfig / Enter

V oddílu odpovídajícím připojené síťové kartě hledejte IP adresu, masku sítě a výchozí bránu. Pokud IP adresa nezačíná číslem 10, 172 nebo 192, máte buď veřejnou IP adresu, nebo problém. Pokud totiž IP adresa začíná dvojící 169.254, nemá počítač nastavenu IP adresu. Buď nemá přístup k DHCP serveru (ten adresy přiděluje), nebo nemá přístup k síti vůbec. Podívejte se dál, jak tento problém řešit.

automatické zjištění IP adresy

Zkuste do svého browseru zadat adresu

http://net.more.cz/

Pokud máte vše správně nastaveno, zobrazí se v horní části stránky veřejný název a veřejná IP adresa přípojného bodu, pod kterou brouzdáte internetem.

Pod jménem a adresou se nachází buď odkaz na server, který registruje veřejné IP adresy, a kde se můžete dozvědět více o této konkrétní adrese nebo skupině podobných adres, nebo, v případě, že router automaticky umí rozpoznat lokální IP adresu, kompletní seznam všech IP nastavení, která přísluší lokálnímu připojení. Navíc, pokud router vede statistiky přístupu (přenesené objemy dat za sledované období a průměrnou a špičkovou rychlost přenosu v podobě časového grafu), jsou na stránce zobrazeny také.

způsob připojení

Jsou v zásadě dva způsoby připojení - přímý, nebo přes router. Router je krabička, která odděluje lokální síť od okolní (tím se liší od podobného zařízení - switche, nebo staršího hubu, tato zařízení lokalní síť propojí s okolím). Router oddělí komunikaci vnitřní sítě a propustí do okolí jen tu komunikaci internetovou.

Pokud máte připojen router, musejí počítače v lokální síti s ním sdílet sítovou adresu (např. síť 192.168.2.0, maska 255.255.255.0, výchozí brána = vnitřní adresa routeru 192.168.2.1) a použít ho jako výchozí bránu. Router zpravidla přiděluje IP adresy připojeným počítačům automaticky, např. v rozsahu 192.168.2.100-199. Pokud připojujete zařízení bez schopnosti DHCP (protokol automatického přidělení), nastavte mu třeba 192.168.2.201 apod. Je možné, že router používá jinou neveřejnou podsíť, např. 192.168.4.0/255.255.255.0, ověřte, zda nepoužíváte #vyhrazený neveřejný rozsah

Přímo můžete připojit zpravidla jen jeden počítač, výjimečně víc počítačů prostřednictvím switche. Získáte tak potřebný počet neveřejných IP adres.

vyhrazený neveřejný rozsah

Na straně internetu (počítač připojený přímo, WAN port routeru apod.) se přidělují adresy z vyhrazených rozsahů:

 • 192.168.0.0/255.255.255.0
 • 192.168.1.0/255.255.255.0
 • 192.168.3.0/255.255.255.0
 • 192.168.5-255.0/255.255.255.0
 • 10.0.0.0/255.0.0.0

Tyto adresy se nesmějí použít na vnitřní straně (LAN port) routeru. Navíc router musí provádět NAT (překlad adres) na přidělenou venkovní (WAN port) adresu. Pro lokální síť se doporučují rozsahy 192.168.2.0/24 a 192.168.4.0/24.

veřejné IP adresy

Použití neveřejných adres má jednu základní výhodu - z internetu je není možné adresovat, tedy na ně přímo útočit. Naopak má také jednu základní nevýhodu - z internetu je není možné adresovat přímo, tedy nelze nabízet služby připojeného zařízení do internetu (např. WWW server). Řešením těchto výjimečných situací bývá reverzní překlad adres (DNAT), nicméně, pokud toto řešení není postačující, lze přidělit veřejnou IP adresu přímo (kontaktujte nás).

provedení testu funkčnosti připojení

 1. zjistěte si IP adresu
 2. ověřte si způsob připojení
 3. vylučte kolizi s vyhrazeným rozsahem
 4. spusťte příkazový řadek (Start / Spustit / command (W9x) nebo cmd (W2K, WXP) / Enter)
 5. zadejte příkaz ping s dále popsaným parametrem

Příkaz ping slouží k ověření dosažitelnosti zařízení v internetu. Jsou tři možné odpovědi:

 • odpověď od sledovaného zařízení v časovém limitu
 • žádná odpověď v časovém limitu
 • chybové oznámení od routeru mezi oběma zařízeními

Začněte základním testem

ping 127.0.0.1

Tím ověříte, že počítač umí pracovat s internetovým protokolem. Pokračujte

ping IP adresa

zjištěná v prvním kroku. Tím ověříte dostupnost síťové karty. Dále proveďte

ping výchozí brána

Pokud máte přímé připojení (bez routeru), tímto ověříte konektivitu k nám, v případě routeru ověříte dostupnost tohoto routeru. Pokud máte router, proveďte ještě následující dva příkazy:

ping WAN adresa
ping WAN brána

Obě adresy jsou analogické přímému připojení, ovšem platí pro router na vnější straně.

co je dál na cestě do internetu?

Za výchozí branou přímého připojení, resp. za vnější výchozí branou připojení přes router už je vnější internet. Pokud chcete znát další routery v cestě za cílem, zkuste příkaz

tracert -d cíl[IP]

Jako cíl použijte libovolné zařízení ve volném internetu, u kterého lze předpokládat, že je trvale funkční. Vhodným kandidátem je IP adresa 193.0.0.193. Podle toho, kam až trasování dojde, lze usoudit, kam až je internetové připojení funkční.

servery DNS

Nejjednodušším testem funkčnosti DNS serveru, resp. ověřením jeho dostupnosti, je jeho vyzkoušení. Zkuste jeden z následujících příkazů (podle toho, čeho chcete dosáhnout):

ping -a cíl[název]
tracert cíl[název]

Opět lze doporučit stejný cíl, jako v předchozím testu, nyní jeho jménem, tedy ns.ripe.net.

web

Aby správně fungovalo brouzdání webem, musíte mít správně nakonfigurovaný browser. Zejména se to týká proxy serveru. Pokud používáte ve své lokální síti svůj vlastní proxy server, např. na svém routeru, nakonfigurujte si jej, např. 192.168.2.1:8080, pokud svůj nemáte a chcete použít náš, nastavte si proxy.more.cz:8080. Ale nemusíte si proxy server nastavovat, v takovém případě ověřte, že ho skutečně nemáte nastaven. Špatně nastavený proxy server je horší, než žádný (proxy server urychluje rychlost brouzdání).

V MS Internet Expploreru se proxy server nastavuje v dialogu Možnosti internetu (menu Nástroje), záložka Připojení, tlačítko Nastavení místní sítě.

pošta

Pro odeslání pošty používáte SMTP server. Pokud nemáte svůj (např. ve vlastním routeru), použijte ten náš, smtp.more.cz.

S příchozí poštou je to složitější. Předně musíte vědět, na kterém serveru máte poštu uloženou. Také musíte vědět, jaký protokol server podporuje. Např. náš poštovní server podporuje HTTP, IMAP i POP3 protokol. HTTP protokolem přistupujete k poště browsererm, v ostatních protokolech poštovním programem, např. MS Outlook Expressem.

Náš IMAP server je imap.more.cz, POP3 server je pop3.more.cz a HTTP server mail.more.cz. Pro zvýšení bezpečnosti (zejména, pokud k poště přistupujete přes internet), můžete na našich serverech použít zabezpečené spojení.