Síť - Nastavení

Z More
Verze z 24. 1. 2008, 16:41, kterou vytvořil Dan (diskuse | příspěvky) (Uživatelský portál)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

IP adresa / síťová maska

Zákazník má k dispozici jednu neveřejnou IP adresu vázanou na jednu konkretní MAC (HW) adresu zákazníkova rozhraní.

IP adresu přiděluje automaticky DHCP server okamžitě po připojení rozhraní zákazníka. Pokud zákazník změní MAC adresu rozhraní, bude přidělena dočasná IP adresa bez oprávnění k přístupu do veřejné části internetu.

Přidělená IP adresa i síťová maska je rovněž evidována v kartě uživatele, lze ji tedy nastavit manuálně, pokud platforma zákazníkova zařízení nepodporuje DHCP službu, nebo z nějakého důvodu nemůže službu použít.

Výchozí brána

Výchozí brána je určena přípojným bodem a je uvedena na kartě uživatele. Podobně jako IP adresu i výchozí bránu automaticky přiděluje DHCP server. A podobně jako IP adresu i výchozí bránu lze nastavit manuálně.

Jmenné servery (DNS)

I DNS servery přiděluje automaticky DHCP server, nicméně je lze nastavit manuálně. Primární DNS server je závislý na připojném bodě, další dva jsou konstantní.

Primární DNS:   uvedeno na kartě uživatele
Sekundární DNS: 80.95.96.7
Terciární DNS:  80.95.96.11

Odchozí pošta (SMTP)

Server pro odesílání pošty je bez ohledu na lokaci přípojného bodu

SMTP server: smtp.more.cz

a používá standardní SMTP port 25 bez autentikace.

Poznámka: SMTP server je určen pro odchozí poštu pouze z přípojných bodů provozovatele. Přenosné počítače s konfigurovanou elektronickou poštou nemohou mimo připojné body SMTP server použít.

Příchozí pošta (POP3/s, IMAP/s)

Zákazníci se službou pronájmu poštovní schránky mohou volit mezi IMAP4 (přednostně) a POP3 protokolu. Pro zvýšení bezpečnosti se doporučuje použít zabezpečený kanál SSL. Pro přístup ke schránce z veřejného internetu je zabezpečený kanál jediná povolená možnost.

IMAP server: imap.more.cz
POP3 server: pop3.more.cz

Servery používají standardní porty, tedy IMAP 143 a POP3 110, resp. jejich zabezpečené kanály 993 a 995. Další podrobnosti najdete zde,

Poštovní přihrádka

Pronajímatel poštovní schránky se autentikuje uživatelským jménem a heslem. Uživatelské jméno se shoduje s primární emailovou adresou (tedy včetně @doména.cz), heslo ke každé schránce je uvedeno na kartě uživatele.

IMAP poštovní schránka zahrnuje všechny vytvořené složky na serveru, je tedy možné přistupovat ke stejné schránce z různých počítačů současně, přičemž obsah schránek je sdílen. Do zvláštní složky s názvem SPAM lze přesouvat příchozí poštu, která prošla antispamovým filtrem, a přesto nebyla označena za spam (antispamový software si pravidelně z této složky poštu vyzvedne a ze schránky odstraní a použije ji na doučení se pravidel označování spamu).

POP3 poštovní schránka obsahuje pouze nově došlou poštu a po stažení pošty je ze složky nové pošty odstraněna.

Přístupy IMAP a POP3 k jedné schránce mohou zkušení uživatelé kombinovat, pokud vědí, co činí (tip: v POP3 nastavte volbu ponechání pošy na serveru po jejím stažení).

Uživatelský portál

Je dostupný na adrese http://www.more.cz/inetuser, uživatelské jméno a heslo je uvedeno na kartě uživatele. Na portálu jsou k dispozici mj. statistiky využití internetového připojení.