Pošta - Mobilní

Z More
Verze z 26. 4. 2014, 21:57, kterou vytvořil Dan (diskuse | příspěvky) (Změna SMTP serveru: IP 185.32.64.2)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Problém mobilního počítače je ten, že se s ním připojujete do různých sítí:

  • v kanceláři máte lokální síť, server, internetovou bránu
  • doma máte kabelové připojení, kabelový modem
  • u kamaráda je k dispozici je komutované připojení přes telefonní linku
  • na letišti můžete využít bezdrátové veřejné sítě
  • v terénu pak používáte připojení přes mobilní telefon

V každém z těchto případů zapojujete svůj notebook nebo PDA do jiného prostředí, přes jiné rozhraní a s jinou přenosovou ryhlostí. V lepším případě můžete využít služby DHCP, která vašemu stroji alespoň přidělí dynamicky IP adresu, masku sítě, výchozí bránu a DNS servery. Bez těchto parametrů nemůže počítač vůbec komunikovat s okolím.

Když už vám počítač začne komunikovat s okolím, nastává další potíž - konfigurace pošty. Server příchozí pošty, pokud jde o náš server, je stále stejný, imap.more.cz pro zabezpečený i nezabezpečený IMAP přístup, pop3.more.cz pro zabezpečený i nezabezpečený POP3 přístup, problém je se serverem odchozí pošty.

Je to podobné jako v pozemní poště - i když cestujete, papírová pošta stále přichází do stále stejné schránky. Ale pokud chcete poslat dopis z ciziny, nepojede na svůj hlavní poštovní úřad, ale vhodíte dopis do nejbližší poštovní schránky.

A tak, když se chcete připojit mimo naše přípojné body, musíte si pro odeslanou poštu vybrat jednu z následujícíh metod: autentikovaný server, změnu serveru, vlastní server, webové rozhraní.

Autentikovaný SMTP server

Nejefektnější metodou, pokud to okolnosti umožňují (zpravidla ano), je jednotné nakonfigurování poštovního programu mobilního počítače pro použití jak v našich přípojných bodech, tak mimo ně. Finta spočívá v tom, že spolu s odesílanou zásilkou váš poštovní program pošle i autentizační údaje, které jinak posílá jen IMAP/POP3 serveru (jméno@doména a heslo do poštovní schránky).

Pokud se tedy prokážete znalostí přihlašovacího jména a hesla do vaší poštovní schránky na našem poštovním serveru, SMTP server od vás zásilku přijme a následně jí doručí, je jedno, kde jste zrovna připojeni.

Protože se však posílají citlivé údaje o vaší schránce, které by mohl někdo zneužít, je takové spojení možné jen pomocí zabezpečené komunikace (TLS/SSL). Server je vybaven certifikátem, podobně jako zabezpečený IMAP či POP3 server, abyste měli jistotu, kam heslo posíláte.

Zde najdete informace, jak nastavit zvůj počítač tak, aby posílal poštu zabezpečeným způsobem.

Změna SMTP serveru

Pokud nemůžete nebo nechcete posílat vaše autentikační údaje bezpečnou trasou serveru smtp.more.cz (pro spojení se používá šifrovaný kanál na portu 465 a některé přípojné body mohou takový port filtrovat), nemůžete použít náš server odeslané pošty smtp.more.cz, ale musíte si nejdříve zjistit adresu SMTP serveru vašeho místního poskytovatele (nejbližší schránku) a pak zvolit jednu z možností (poštovní program už je nakonfigurován):

  • jednorázově změnit adresu SMTP serveru v konfiguraci
  • vytvořit si další profil (identitu; každý poštovní program toto řeší jinak), např. v MS Outlook Express přidat další účet (POP3 s neexistující adresou a vypnout synchronizaci účtu) a při odesílání mailu zvolit tuto identitu
  • zjistit si IP adresu SMTP serveru a v mapě jmen (u WIndows XP v souboru C:\WINDOWS\SYSTEM32\drivers\etc\HOSTS) uvést 12.34.56.78 smtp.more.cz, kde 12.34.56.78 je příklad vámi zjištěné IP adresy SMTP serveru, po návratu do našeho přípojného bodu zase řádek odstranit, případně ponechat pro příště s ignorovaným řádkem (#12.34.56.78 smtp.more.cz)

První možnost je vhodná, pokud se mimo náš přípojný bod připojujete jen výjimečně. Jestliže však budete takto často měnit nastavení, je vhodnější druhá varianta, zejména, pokud střídáte určité malé množství stejných připojení. Nevýhodou však je, že při každém odesílání mailu můsíte myslet na to, že musíte správně zvolit odesílatele. Na práci s více schránkami je tato možnost vyloženě nevhodná (např. tři schránky používané na třech dalších místech představují 9 fiktivních účtů a při odesílání nutnost volby jedné z dvanácti možnosti odesílatele).

Třetí metoda je nejrobustnější a nejkomplexnější. Řeší celý problém od základu. Je postavená na tom, že poštovnímu klientu podsunete, že se smtp.more.cz přestěhoval na jinou IP adresu. Program se tedy domnívá, že stále komunikuje se svým SMTP serverem, ve skutečnosti zásilku předá jinému, nejbližšímu serveru.

Do uvedeného souboru map jmen si můžete uvést hned několik "variant" IP adres serveru a buď je všechny ponecháte ignorované (začínají znakem #), pak se použije skutečný server, nebo jeden řádek odpovídající aktuální situaci povolíte (smazáním #) a od této chvíle bude poštovní program používat tento jiný server.

Příklad obsahu HOSTS souboru:

127.0.0.1 localhost
185.32.64.2 smtp.more.cz
#12.34.56.78 smtp.more.cz

Vlastní SMTP server

Další možností je zřízení vlastního osobního poštovního serveru přímo na cestovním počitači, ale jeho instalace a bezpečná konfigurace přesahuje rámec tohoto pojednání. Navíc tím ztratíte výhodu centrálního rozesílání pošty s jeho antivirovou a antispamovou ochranou a spotřebujete si nějaké další prostředky počítače.

Webové rozhraní

No a bez ohledu na problémy připojení a volbu SMTP serveru můžete kdykoliv použít i webové rozhraní.